My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


5 ความเห็น

ร้านโยเกิร์ตเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในตรอกวังหลัง

จากวัดระฆัง เดินตามตรอกเล็กๆ มาเรื่อยๆ
ผ่านภัทราวดีเธียเตอร์ ร้านอาหารสุภัทรา ร้านอาหารระฆังทอง
กระทั่งมาหยุดอยู่หน้าร้าน Little Life Yoghurt
Little Life Yoghurt

ร้านเล็กโล่งร้านนี้ขายแต่โยเกิร์ตล้วนๆ
ภาพถ่ายที่ปรากฏบนเมนูหน้าร้าน บนฝาผนัง และหน้าเคาน์เตอร์
ช่างยั่วน้ำลายในปากและน้ำย่อยในกระเพาะเสียจริง
อ่านเพิ่มเติม