My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

คนข่าวที่ชื่อ…กนก รัตนวงศ์สกุล

“คาราวานคนจนปิดล้อมตึกเนชั่น – ยังมีเรื่องแบบนี้อยู่เหรอ
มันเหลือเชื่อมาก อุกอาจ ผิดกฎหมาย
แต่ก็ยังไม่มีผู้ใหญ่สนใจ
ตั้งแต่วันนั้นผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นกลางอีกเลย

Love & Hate 2006 ของ กนก รัตนวงศ์สกุล
จากนิตยสาร GM เดือนธันวาคม 2549

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด