My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


3 ความเห็น

มุมแสนสบายของเธอ

เราเจอกันอีก…เป็นครั้งที่สองในรอบครึ่งเดือน
จะบอกว่าเจอกันก็ไม่ถูกนัก เพราะเราเห็นเธออยู่ฝ่ายเดียว

“เธอ” คือแมวที่มายึดซอกตึกข้างออฟฟิศเป็นที่นอนกลางวัน
นับว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆ เพราะเงียบสงบ เป็นส่วนตัว และอุ่นสบายด้วยแสงแดดบ่าย

lazy-day-1.jpg

อ่านเพิ่มเติม