My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


5 ความเห็น

เสื้อผ้า…คลาย(โลก)ร้อน

cloth01.jpg

อยากรู้หรือไม่…
เสื้อผ้าแบบไหนที่ใส่แล้วจะคลายร้อนให้ตัวเอง
และคลายปัญหาโลกร้อนไปได้พร้อมๆ กัน
อ่านเพิ่มเติม


13 ความเห็น

“สัปดาห์ปิดทีวี” เริ่มต้นขึ้นแล้ววันนี้

turnofftv01.jpg

อะ งง งง …งง อะดิ
..
..
..
..

ไม่รู้จักใช่ไหมล่ะ
งั้นเล่าให้ฟังก็ได้
อ่านเพิ่มเติม


10 ความเห็น

ขอให้รักจงเจริญ

จนได้…
เข้าไปนั่งดูแล้วน้ำตาเอ่อจนได้

จะอะไรเสียอีกล่ะ
ก็ภาพยนตร์ไทยที่ชื่อ ขอให้รักจงเจริญ หรือ Me…Myself
หนังรักเรื่องแรกโดยฝีมือการกำกับของพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง นั่นแหละ

me…myself

ถ้าใครอยากดูหนังไทยดีๆ
ขอให้หยุดอ่านที่บรรทัดนี้
แล้วซื้อตั๋วเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์เอง
เพราะข้อความในส่วนต่อๆ ไปมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์
อ่านเพิ่มเติม


2 ความเห็น

สวัสดีวันคุ้มครองโลก

google earth day

ขอบคุณ http://www.google.com ที่ช่วยเตือนเราว่า
วันนี้เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day

แล้วโลโก้อันนี้ก็สื่อได้อย่างชัดเจนว่า
แคมเปญของวันคุ้มครองโลก ประจำปี ๒๕๕๐ คือ..
A Call for Action on Climate Change
อ่านเพิ่มเติม


1 ความเห็น

เงาตะคุ่มในมุมมืด

ขับรถกลับถึงบ้านประมาณ ๓ ทุ่มกว่า
เปิดประตูรั้วแล้วเห็นภาพเงาตะคุ่มของคนร่างท้วมอยู่ข้างกรงชูใจ

เราแกล้งทำเสียงเข้ม
“เอ้ย ใครหนะ ใครอยู่ตรงนั้น”

ไม่มีคำพูดตอบกลับมา
ร่างท้วมนั้นเดินจากมุมมืดออกมายังโรงรถซึ่งสว่างกว่า

เรายิ่งตะโกนดังขึ้นกว่าเดิม
แบบจงใจให้ได้ยินไปถึงบ้านข้างๆ
อ่านเพิ่มเติม


3 ความเห็น

เฮ้อ…

มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษา
และยังคงไม่จากไปไหน

อาการที่ว่านั้นคือ…

หั ว มึ น ง ง

ส ม อ ง ไ ม่ แ ล่ น

เ ขี ย น ง า น ไ ม่ ไ ด้ ดั่ ง ใจ

ชั ก ช้ า ยื ด ย า ด ก ว่ า ที่ เ ค ย

ล อ ง เ ว้ น ว ร ร ค ด้ ว ย ก า ร . . .

กิ น อ า ห า ร อ ร่ อ ย ๆ ก็ แ ล้ ว

แ ว ะ เ ข้ า โ ร ง ห นั ง เ พื่ อ ค ว า ม บั น เ ทิ ง ก็ แ ล้ ว

พู ด คุ ย กั บ เ พื่ อ น เ ก่ า ๆ ก็ แ ล้ ว

เ ล่ น กั บ ม ะ ห ม า ก็ แ ล้ ว

แ ว ะ ไ ป เ ยี่ ย ม ย่ า ก็ แ ล้ ว

ก็ ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ข จั ด อ า ก า ร ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้

เ ซ็ ง ตั ว เ อ ง จ ริ ง ๆ . . . พั บ ผ่ า สิ

ใครมีคำแนะนำดีๆ มาช่วยชี้แนะทางสว่างหน่อยนะ
ขอบคุณล่วงหน้าเด้อ


2 ความเห็น

สวัสดีวันสงกรานต์

เผลอหลับไปหน้าทีวีตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้
คุ้นๆ ว่า ภาพสุดท้ายที่เห็นคือ
นุ่น ศิรพันธ์ เอาพวงดอกไม้ที่ร้อยเอง
ไปไหว้พระในวัดแห่งหนึ่งที่เนปาล

ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งอย่างงัวเงีย
เข็มนาฬิกาบอกเราว่า เลยเที่ยงคืนไปแล้ว
เดินมึนๆ หยิบผ้าเช็ดตัวไปอาบน้ำ

อะจ๊าก…น้ำเย็นมากๆ
นี่มันเป็นค่ำคืนในเดือนที่ร้อนที่สุดจริงๆ เหรอ
ความง่วงโดนถีบทิ้งลงท่อระบายไปพร้อมกับฟองสบู่อย่างรวดเร็ว

ตอนนี้ตาสว่างใสแจ๋ว
ไม่รู้จะทำอะไร ขี้เกียจเปิดทีวีไปเจอโฆษณาขายสินค้า
แบบที่ “โทรด่วนหาเราตอนนี้ คุณจะได้รับ โน่น นี่ และนั่น”

เลยเข้ามาบล็อกตัวเอง
เพื่อตะโกนว่า…

“สวัสดีวันสงกรานต์”
เล่นสงกรานต์กันอย่างพอเพียง
และโปรดใช้วิจารณญาณในการสาด
ก่อนจะไม่เหลือน้ำให้สาด

ปล. แหม ไม่ได้เข้ามาเป็น ๑๐ วัน คิดถึงมากๆ
ขอแวะไปเยี่ยมเพื่อนร่วม wordpress หน่อยจิ …ชะแว้บ…