My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


44 ความเห็น

เจ้าข้าเอ๊ย…ระวังคนหน้าด้านขโมยบล็อก

คนหน้าด้านชื่อ “อมร อมรรัตนานนท์”
เขียนบทความชื่อ “ฤาจะให้หยุดลมหายใจชั่วคราว หากสังคมไทย ยังเป็นเช่นนี้?”
ในคอลัมน์ ฅ.เลือกข้าง
ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 หน้าที่ 13
โดยลอกข้อความบางส่วนไปจากบทความที่เราเขียนไว้ในบล็อกแห่งนี้

ใครไม่มีหนังสือพิมพ์อยู่ในมือ คลิกอ่านที่ภาพนี้เลย เราสแกนไว้ให้แล้ว
amorn’s article

ข้อความแถบสีเหลือง เหมือนกับบทความที่เราเขียนลงบล็อกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550
myblog
(วันที่ 8 พ.ค. 2550 เพิ่มเติมภาพบทความในบล็อก
เพื่อให้เห็นความเหมือนแบบคำต่อคำชัดเจนมากขึ้น)
หรือจะคลิกเข้าไปอ่านโดยตรงที่มาบตาพุด…ยิ่งกว่าสำลักมลพิษ (ตอน๑)

โดยเฉพาะส่วนที่ขีดเส้นใต้สีแดงนั้น
เป็นการลอกสำนวนการเขียนของเราแบบคำต่อคำ
ไม่มีชั้นเชิงในการลอกเอาเสียเลย
แค่ copy และ paste แบบที่เด็กอนุบาลเพิ่งหัดใช้คอมพิวเตอร์เขาทำกันหนะ

หรือจะเข้าไปอ่านบทความของคุณ อมร อมรรัตนานนท์ที่ออนไลน์อยู่บนเว็บผู้จัดการก็ได้นะ
คลิกที่นี่เลย
(ลองอ่านความเห็นที่ 8 สิ เขาเขียนว่า “จะลอกมาหรือเขียนเองก็ไมว่ากัน” … เออ เอาเข้าไป คิดกันแบบนี้เลยเว้ย)

เท่านั้นยังไม่พอ
อ่านเพิ่มเติม