My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ทอท. ยินดีชดเชย ภายใต้เงื่อนไข…

ใส่ความเห็น

ทอท. ยันชดเชยมลภาวะเสียง เฉพาะสิ่งปลูกสร้างก่อนปี 44

ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.
เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการ ทอท. วานนี้ (20 ธ.ค.) ว่า
ที่ประชุมอนุมัติให้ ทอท. จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าของที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการเปิดให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยมีเงื่อนไขต้องก่อสร้างก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2544
และการจัดซื้อที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบ
ให้เทียบเคียงกับแนวทางกำหนดค่าทดแทนความเสียหาย
ที่ต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

ส่วนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างหลังวันที่ 31 ธ.ค. 2544
ถึงวันที่ 28 ก.ย. 2549 หรือวันเปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น
ทอท. จะช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม โดยจะพิจารณาตามมติครม. วันที่ 29 พ.ค. 2550
และตามกม. รัฐธรรมนูญ รวมถึงผลกระทบจริง เพื่อช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม

“ทอท. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้ชดเชยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างก่อนปี 2544
ส่วนหลังปี 2544 นั้น เราไม่มีอำนาจจ่ายค่าชดเชยได้
แต่จะช่วยเหลือเป็นรายๆ ไป”
ดร.เจิมศักดิ์ กล่าว

ข่าวจาก นสพ. กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550

คำถามของเราก็คือ…
ข้อแรก จะช่วยเหลืออย่างไรกับชาวบ้านที่สร้างหลังปี 2544
โดยที่เขาไม่รู้จริงๆ ว่าสนามบินสุวรรณภูมิจะมาโผล่ข้างๆ บ้าน
คุณปล่อยให้พวกเขาหูดับหลับไม่ลงมานานกว่า 1 ปี
แล้วเพิ่งจะคิดได้ว่าต้องช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม..เฮ้อ ให้มันได้อย่างนี้สิ..

ข้อสอง มันถูกต้องและเป็นธรรมหรือไม่ หาก ทอท. จัดซื้อที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบ โดยยึดตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
ในเมื่อ สนธิ คชวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เคยให้ความเห็นต่อประเด็นนี้ไว้ในนิตยสารโลกสีเขียวฉบับที่ 94 กันยายน-ตุลาคม 2550 ว่า

การซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากผู้ได้รับผลกระทบตามที่เขียนไว้ในอีไอเอ
“เป็นการซื้อคืน” ซึ่งแตกต่างจากการเวนคืนอย่างชัดเจน
เนื่องจากการเวนคืนนั้จะต้องดำเนินการตามระเบียบราชการ
มีกฎหมายเวนคืน และใช้ราคาประเมินตามกฎหมายเวนคืน
ขณะที่การซื้อคืนนั้นเป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในราคาที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ

พร้อมกับทิ้งท้ายไว้ว่า…
“ไปดูราคาประเมินได้อย่างไร ทะเลาะกันแย่ เพราะถ้าดูราคาประเมินก็ต้องต่ำอยู่แล้ว”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s