My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


5 ความเห็น

ยิ้ม

เมื่อตอนบ่าย ผู้จัดการบอกเราว่า
มีบ่าวสาวคู่หนึ่งสั่งหนังสือเล่มเขียวของเรา
ไปเป็นของชำร่วยสำหรับงานแต่งงาน
อ่านเพิ่มเติม