My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


ขับไล่ด้วยมารยาทตามรัฐธรรมนูญ

สำหรับผู้ที่ไม่พอใจการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบัน
ด้วยข้อกล่าวหานานัปการ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศทบทวนการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา
หรือการโยกย้ายข้าราชการโดยขาดมูลความผิดที่ชัดเจน
ตามที่ปรากฏในเอกสารนี้ document-02.pdf
อ่านเพิ่มเติม


เสียงเพลงเพื่อผืนป่าตะวันตก

เสาร์ที่ 19 เมษายนนี้ เวลาดี 15.00 น.
มีงานคอนเสิร์ต “เสียงจากป่าตะวันตก”
ณ โรงละครกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

concert-postcard-01.jpg
อ่านเพิ่มเติม