My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมกระดาษ

1 ความเห็น

โรงงานผลิตกระดาษแห่งแรกของประเทศไทย
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2466 โดยใช้เศษกระดาษเป็นวัตถุดิบสำคัญ
ภายหลังเริ่มเปลี่ยนมาใช้ไม้ไผ่ ฟางข้าว และหญ้าขจรจบ

เพราะวัตถุดิบที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการกระดาษ
จึงต้องนำเข้าเยื่อกระดาษจากต่างประเทศ
และเมื่อเผชิญกับวิกฤตน้ำมันในปี 2516-2517 ราคาเยื่อกระดาษก็ถีบตัวสูงขึ้น
จนผู้ผลิตกระดาษต้องดิ้นรนหาช่องทางผลิตเยื่อกระดาษเพื่อทดแทนการนำเข้า

ทว่าปอ หญ้าขจรจบ ชานอ้อย ฟางข้าว และไม้ไผ่
ล้วนเป้นพืชเส้นใยสั้น จึงไม่เอื้อต่อการผลิตกระดาษคุณภาพดี
กระทั่งปี พ.ศ. 2529 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย
ทำให้ความต้องการใช้กระดาษเพิ่มขึ้นถึงขีดสุด
นำมาซึ่งปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
ยูคาลิปตัสจึงก้าวเข้ามาสู่อุตสาหกรรมกระดาษอย่างเต็มตัว

ประจวบเหมาะกับนโยบายสนับสนุนการปลูกยูคาลิปตัสของรัฐบาลผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่ให้สิทธิพิเศษยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรแก่ผู้ที่สนใจปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่ขนาดใหญ่
เรียกได้ว่า เปิดทางให้อุตสาหกรรมกระดาษอย่างเต็มที่

แล้วยูคาลิปตัสก็อยู่คู่กับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษของประเทศไทย..นับแต่นั้นเป็นต้นมา

หมายเหตุ : ตัดทอนจากที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารโลกสีเขียว
ฉบับที่ 97 เดือนมีนาคม-เมษายน 2551

Advertisements

One thought on “ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมกระดาษ

  1. Pingback: ปฏิบัติการ “ชุบตัว” ยูคาลิปตัส??? « My Freezer…Since 19 Dec 2006