My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


3 ความเห็น

ปฏิบัติการบอกลาอาหารนำเข้า

ไอติมที่อยู่ในปากแทบจะสำลักติดคอ
เมื่อกวาดสายตาไปบนซองบรรจุภัณฑ์แล้วพบคำว่า
“ผลิตจากประเทศจีน”
อ่านเพิ่มเติม