My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

คาร์บอนเครดิต…ซื้อขายมลพิษข้ามชาติ

คนไทยอาจคุ้นหูกับคำว่า “คาร์บอนเครดิต” มากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจจริงๆ ว่า…
มันหมายความถึงอะไร

ก่อนจะอธิบายรายละเอียดของคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)
คงต้องแนะนำให้รู้จักกับพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) สักเล็กน้อย
เพราะทั้งสองคำนี้เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สำหรับพิธีสารเกียวโตนั้น เป็นข้อตกลงที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC)
ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ…
ให้ประเทศพัฒนาแล้วและเป็นสมาชิกในกลุ่มบัญชี 1 (Annex 1)
เช่น สหภาพยุโรป แคนาดา ญี่ปุ่น ฯลฯ
มีพันธกรณีที่จะต้องลดตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2551-2555 ลงให้ได้ร้อยละ 5.2 ของปริมาณที่แต่ละประเทศเคยปล่อยในปี 2533

ทั้งนี้ พิธีสารเกียวโตได้เปิดช่องให้กลุ่มประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย
ซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มบัญชี 2 (Annex 2)
สามารถดำเนินโครงการลด/เลิกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยความสมัครใจ
ผ่านทางกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM)
โดยให้กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนเงินลงทุนสำหรับโครงการต่างๆ ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
เช่น การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

ปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จะถูกตีมูลค่าแล้วขายกลับไปให้ประเทศพัฒนาแล้ว
โดยประเทศผู้ซื้อสามารถนนำตัวเลขของกีษซเรือนกระจกส่วนนี้ไปคิดรวมเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงของตนเองได้
กลไกลักษณะนี้เองที่เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต”

ด้วยเงื่อนไขที่กำหนดให้ประเทศพัฒนาแล้วในกลุ่มบัญชี 1 ต้องจ่ายค่าปรับราคาแพงมาก หากไม่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ตามเป้าหมาย
จึงไม่น่าแปลกใจที่คาร์บอนเครดิตจะเป็นทางเลือกที่เนื้อหอมมากๆ สำหรับประเทศพัฒนาแล้วที่ไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศตัวเองได้อีกต่อไป
และนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้…
ปฏิบัติการจับคู่ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเกิดขึ้นอย่างคึกคัก

หากเทียบกับอินเดีย จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ บราซิล และอาร์เจนตินา
การทำสัญญาตกลงซื้อขายมลพิษระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่พัฒนาแล้วยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น

แต่คำถามก็คือ…
ในเมื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศพัฒนาแล้วยังคงดำเนินต่อไป
คาร์บอนเครดิตจะเข้ามาช่วยลดมลพิษได้จริงหรือ

ตัดทอนจากที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ “ค้นคำค้นความ”
นิตยสารโลกสีเขียว ฉบับที่ 99 กรกฎาคม-สิงหาคม 2551

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด