My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

รอด-ร่วง

ความเดิมตอนแรก
ความเดิมตอนถัดมา

ผ่านไปครึ่งเดือน ใบเขียวๆ ของว่านสี่ทิศสูงชะลูดขึ้นเรื่อยๆ
เรากำลังลุ้นว่า เมื่อไหร่นะใบที่สองจะงอกออกมาเสียที

ส่วนเมล็ดข้าวอินทรีย์นะเหรอ…ไม่รอดค้าบพี่น้อง
มันไม่งอกอะไรออกมาเลย

เข้าใจว่าเป็นเพราะช่วง 2-3 วันแรกที่เอาลงกระถาง
เราต้องออกไปธุระข้างนอก ไม่ได้คอยประคบประหงมให้ดี
ตอนเช้าวางผึ่งแดดไว้ พอบ่ายฝนตกหนัก ไม่มีใครย้ายกระถางหลบฝน น้ำก็เลยท่วมขัง
มันต้องนอนแช่น้ำจนมืดค่ำกว่าที่เราจะกลับถึงบ้านแล้วมาเทน้ำออก

ซึ่งสวนทางกับคำแนะนำในคู่มือการปลูกที่เขียนไว้ว่า
“ฉีดพ่นน้ำวันละ 2-3 ครั้ง ให้ชื้นพอประมาณ ไม่เปียกชุ่ม”
…เมล็ดข้าวอินทรีย์จึงจมน้ำตายด้วยประการฉะนี้…

ไม่เป็นไร เดี๋ยวรอให้ฝนตกน้อยกว่านี้ก่อนแล้วค่อยปลูกใหม่ก็ได้

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด