My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

นับสองในเดือนสิบ

จากความตั้งใจส่วนตัวที่จะปลูกต้นไม้ให้บ่อยขึ้น
กระทั่งกลายเป็นข้อสัญญาว่าจะปลูกต้นไม้อย่างน้อย 1 ต้นในสัปดาห์แรกของทุกเดือน

นี่ก็จะหมดสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคมแล้ว…ถึงเวลานับสองเสียที
นับสองในที่นี้มีความหมายถึง 2 เรื่อง

เรื่องแรกคือนับใบที่สอง
ว่านสี่ทิศที่ปลูกมาครบ 1 เดือนมีการเจริญเติบโตเป็นที่น่าพอใจมาก

แต่ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นความเปลี่ยนแปลง มันมีใบเล็กงอกออกมาใหม่
เย้…หลังจากเฝ้ารอมานาน ในที่สุดใบที่สองโผล่ออกมาชมโลกซะที

ส่วนเรื่องที่สอง ก็คือ นับกระถางที่สอง
เมื่อพฤหัสที่ผ่านมา เราลงมือปลูกต้นไม้อีกต้น
แต่ภาพที่ถ่ายมาวันนี้ยังไม่มีวี่แววของสีเขียวใดใด
ยังต้องลุ้นต่อว่าจะงอก…หรือไม่งอก

เอ๊ะ…แล้วเดือนหน้าจะปลูกอะไรเป็นกระถางที่สามดีนะ :)

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด