My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

สันป่ายางวิทยาคม…มีดีมากกว่าพลังปิ่นโต (4)

2 ความเห็น

เรียนให้รู้การใช้ชีวิต

เพราะต้องการปลูกฝังทักษะความเป็นผู้นำและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนรัฐบาลแห่งนี้จึงไม่ได้สอนโดยมุ่งเน้นแต่วิชาการในตำราเรียน
แต่ครูจะเป็นกำลังหลักในการคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวคิดของโรงเรียน
และมอบโอกาสแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้นให้นักเรียนได้เลือกทำกิจกรรมตามความถนัดหรือความสนใจ

มยุรี ด้วงศรี ครูชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า “เด็กที่นี่เรียนไม่เก่งหรอก
ไม่เคยได้เรียนพิเศษ เพราะเสาร์อาทิตย์ต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน
แต่เข้ามหาวิทยาลัยได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะเด็กแต่ละคนจะรวบรวมผลงาน
การทำกิจกรรมเก็บไว้และส่งแนบไปพร้อมกับการสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา”

นักเรียนชั้นมัธยมปลายจะผ่านการเคี่ยวกรำให้มีประสบการณ์ในการคิด การวางแผน
และการลงมือทำงานจริงมากสักหน่อย เพราะหากโอกาสทางการศึกษาไม่หยุดอยู่แค่ ม.6
ก็เรียกได้ว่าพวกเขาพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไม่น้อยหน้านักเรียนจากโรงเรียนไหนเลย

student02

คณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนอื่นๆ ล้วนมาจากการเลือกตั้ง
แต่สำหรับที่นี่ใช้ความสมัครใจล้วนๆ โดยจะแบ่งหน้าที่กันตามลำดับชั้น
นักเรียนชั้น ม. 4 จะต้องรับตำแหน่งอนุกรรมการเสียก่อน
เพื่อสังเกตและเรียนรู้การทำงานของรุ่นพี่
นักเรียนชั้น ม. 5 ซึ่งผ่านการเป็นอนุกรรมการมาแล้วเท่านั้น
จึงจะมีโอกาสก้าวขึ้นไปเป็นคณะกรรมการนักเรียน
ส่วนพี่ใหญ่ ม.6 ก็จะทำหน้าที่พี่เลี้ยง คอยให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่น้องๆ

นอกจากนี้พวกเขายังต้องเรียนภาคปฏิบัติของวิชาการเกษตร เช่น การเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่
การปลูกผักและสมุนไพร การทำปุ๋ยหมัก การทำนาแบบไม่พึ่งพาสารเคมี เป็นต้น
เมื่อนักเรียนได้ลงแรงทำนากันจริงๆ พวกเขาก็จะรู้ซึ้งถึงความยากลำบากในการปลูกข้าว
…และรู้ว่าการช่วยพ่อแม่ทำนาเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของพวกเขาด้วยเช่นกัน

rice-paddy

ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ “ชุมชนต้นแบบ”
นิตยสารพลัง+งาน ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 51-มกราคม 52

Advertisements

2 thoughts on “สันป่ายางวิทยาคม…มีดีมากกว่าพลังปิ่นโต (4)

  1. Pingback: สันป่ายางวิทยาคม…มีดีมากกว่าพลังปิ่นโต (1) « My Freezer…Since 19 Dec 2006

  2. เป็นแนวคิดพี่ดีมากนะครับขอสนับสนุน ขอให้ชาวพี่น้องชาวสันป่ายางวิทยาคมช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ……..DJ. 91.75MHz สระบุรี พี่สนเองครับ