My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

สันป่ายางวิทยาคม…มีดีมากกว่าพลังปิ่นโต (5)

2 ความเห็น

ต้นตำรับพอเพียงและพึ่งพา (ตนเอง)

การใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนอาจจะเป็นเรื่องปกติของโรงเรียนอื่นๆ
แต่ไม่ใช่สำหรับสันป่ายางวิทยาคมอย่างแน่นอน
เพราะที่นี่ไม่อนุญาตให้นักเรียนพกโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียนจะทำหน้าที่ตรวจสอบและคุมเข้มในเรื่องนี้

“เวลาจัดบอร์ด นักเรียนของเราไม่ได้ซื้อฟิวเจอร์บอร์ดหรอก
แต่เขาใช้ไม้ไผ่มาสานเป็นแผ่น ตกแต่งด้วยใบไม้แห้ง ดอกไม้แห้ง
หรือวัสดุธรรมชาติที่หาได้ทั่วไป” ครูมยุรีเล่าให้ฟังขณะที่พาเดินชมบริเวณรอบโรงเรียน

เมื่อผ่านแปลงสมุนไพร ครูนภาพรก็ชี้ให้ดูต้นไม้เตี้ยๆ ใบเขียวเข้มปลายแหลม
พร้อมกับบอกว่า “ถ้าเป็นหวัดหรือเจ็บคอ ไม่ต้องไปซื้อยาเลย
ใช้ต้นฟ้าทะลายโจรเนี่ยแหละ มีอยู่เยอะแยะทั่วโรงเรียน”

นักเรียนจะมาช่วยกันเก็บใบฟ้าทะลายโจรไปล้างให้สะอาด ผึ่งแห้งและตากแดด
แล้วจึงบดเป็นผงละเอียด บรรจุลงในแคปซูลข้าวเหนียว เท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
เจ็บคอเมื่อไหร่มาเบิกทานได้เลย…นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สอนให้พวกเขารู้จักพึ่งพาต้นเอง…

เดินถัดมาอีกไม่ไกลก็จะพบกับนาข้าวและแปลงผัก
ยุ้งเก็บข้าวของชาวเหนือที่ประดับด้วยอุปกรณ์ทำนาหลากหลายแบบ
และพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณซึ่งมีลักษณะเป็นเรือนกาแลแบบล้านนา
ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่สะท้อนความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น
traditional-thai-house

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนเก็บหอมรอมริบผ่านโครงการออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน
โดยมีเงื่อนไขพิเศษคือ “ห้ามถอนจนกว่าจะเรียนจบชั้น ม.6”
โครงการนี้ช่วยให้เด็กรู้จักวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ
ต้องฝากเท่าไหร่ ต้องแบ่งไว้ใช้เท่าไหร่ จึงจะไม่เดือดร้อน
เด็กหลายคนจบออกไปพร้อมกับเงินสำหรับการลงทะเบียนเรียนต่อโดยไม่ต้องรบกวนทางบ้าน ครูเล่าถึงศิษย์เก่าด้วยน้ำเสียงแห่งความภูมิใจ

แนวทางการเรียนการสอนทั้งหมดที่เล่ามา
ทำให้สันป่ายางวิทยาคมได้รับเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอแม่แตง ประจำปี 2551

students

การพูดคุยสิ้นสุดลงในช่วงโรงเรียนเลิกพอดี
ภาพของนักเรียนหิ้วปิ่นโตกลับบ้านจึงปรากฏขึ้น
พร้อมกับความรู้สึกชื่นชมคุณครูทุกท่านที่ช่วยกันปั้นแต่งให้โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมเป็นชุมชนต้นแบบ…ดังที่ทีมงานนิตยสารพลัง+งานได้มาเห็นในวันนี้

ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ “ชุมชนต้นแบบ”
นิตยสารพลัง+งาน ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 51-มกราคม 52

Advertisements

2 thoughts on “สันป่ายางวิทยาคม…มีดีมากกว่าพลังปิ่นโต (5)

  1. Pingback: สันป่ายางวิทยาคม…มีดีมากกว่าพลังปิ่นโต (1) « My Freezer…Since 19 Dec 2006

  2. โรงเรียนนี้เยี่ยมจริงๆ