My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ขอไอเดียสร้างสรรค์เพื่อ..สวยใส ไร้ถุง

1 ความเห็น

poster_resize

เร่เข้ามาพี่น้อง…
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคมกรีนฟินส์ และสยามโอเชี่ยนเวิลด์
ขอเชิญคนมันส์ๆ ที่มีไอเดียสร้างสรรค์กระฉูดร่วมส่งผลงานสื่อประชาสัมพันธ์
เข้าประกวดในหัวข้อ “ทะเลสวยใส ไร้พลาสติก”

โดยมีเป้าหมายเพื่อ…
รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์ทางทะเลกับการท่องเที่ยว
และหวังผลถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของนักท่องเที่ยว
เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรทางทะเล

การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ..
ภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้น 1 นาที โปสเตอร์ และลายเสื้อยืด
โดยภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้นและโปสเตอร์ ต้องส่งผลงานภายใน 20 พ.ค. 52
ส่วนงานออกแบบเสื้อยืด ส่งผลงานภายใน 10 พ.ค. 52

เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้สมาคมกรีนฟินส์

One thought on “ขอไอเดียสร้างสรรค์เพื่อ..สวยใส ไร้ถุง

 1. ประชาสัมพันธ์ข่าว

  ขยายเวลารับผลงานเข้าประกวด ทุกประเภท
  เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2552

  ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่อง สารจากคลื่นใต้ทะเล ครั้งที่ 2
  “ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก”

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสมาคมกรีนฟินส์ และสยามโอเชียนเวอร์ ได้จัดให้มีการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่อง สารจากคลื่นใต้ทะเล ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ“ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก” โดยให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ นักถ่ายทำหนัง และประชาชนทั่วไป ที่สนใจร่วมส่งผลงานประกวดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณะชน ถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศทางทะเลกับการท่องเที่ยว รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของนักท่องเที่ยว เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรทางทะเล ในหัวข้อ “ทะเลสวยใส ไร้พลาสติก”
  โดยแบ่งการประกวดออกเป็นสื่อ 3 ประเภท ดังนี้
  1. ประเภทภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้น 1 นาที
  2. ประเภทโปสเตอร์
  3. ประเภทการออกแบบเสื้อยืด (เฉพาะนิสิต นักศึกษา)

  เงื่อนไขการประกวด
  ผลงานประกวดประเภทสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้น และ โปสเตอร์ สำหรับนิสิต นักศึกษา ประชาชนคนไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ ศาสนา สาขาวิชา และอาชีพ
  ส่วนผลงานประกวดสื่อประเภทการออกแบบเสื้อยืด เฉพาะนิสิต นักศึกษาเท่านั้น โดยไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สาขาวิชา

  จัดส่งผลงานประกวด
  ส่งผลงานมาพร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลและรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว download ในสมัครประกวดภาพถ่ายได้ใน http://www.greenfins-thailand.org
  หรือที่
  คุณสุหทัย ไพรสานฑ์กุล
  (ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก”)
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารB)
  120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพ 102100

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  คุณสุหทัย ไพรสานฑ์กุล 081-876838
  คุณปฎิมา จ่ายเกิด 081-7214265
  คุณนิสา เพิ่มศิริวาณิชย์ 089-2067002

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s