My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ขอไอเดียสร้างสรรค์เพื่อ..สวยใส ไร้ถุง update!!

poster_update

ประกาศ ประกาศ ประกาศ
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่อง…
สารจากคลื่นใต้ทะเล ครั้งที่ 2 “ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก”
ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สมาคมกรีนฟินส์ และสยามโอเชี่ยนเวิลด์

ขยายเวลารับผลงานสร้างสรรค์
ทั้งภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้น โปสเตอร์ และเสื้อยืด
ออกไปถึงวันที่ 31 พ.ค. 52

รายละเอียด ดังนี้

รูปแบบและจำนวนของผลงานส่งเข้าประกวด
– ภาพยนต์โฆษณาขนาดสั้น 1 นาที ส่งผลงานเป็น DVD หรือเทปดิจิตอล
– โปสเตอร์ ส่งผลงานใน Format Ai ขนาด 15×20 นิ้ว และ Create Font
– เสื้อยืด ส่งผลงานใน Format Ai ขนาด A3 หรือ 11×16 นิ้ว และ Create Font พื้นเสื้อยืดสีขาว ใช้สีไม่เกิน 4 สี
– ตั้งชื่อไฟล์ด้วยชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษของผู้ส่งผลงาน เช่น SpotAd_SombatJaroen Poster_PenjaiHaisakul หรือ Tshirt_JoeLouise
– สำหรับผู้ส่งประกวดภาพยนต์โฆษณา ให้ตั้งชื่อภาพยนต์และระบุลงในใบสมัคร
– ประเภทเสื้อยืดส่งได้คนละ ไม่เกิน 3 ชิ้นงานเท่านั้น
– สาขาภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้น สามารถสมัครเป็นทีม (แต่ไม่เกิน 3 คน) หรือเป็นบุคคลก็ได้ โดยส่งผลงานได้ทีมละ 1 ผลงานเท่านั้น

ส่งผลงานมาพร้อมใบสมัครมาที่ zudmcr@gmail.com, marketing@siamoceanworld.com, greenfinsclub@gmail.com, footprint_arkitec@yahoo.com
(สามารถ download ใบสมัครจาก http://www.greenfins-thailand.org)
หรือทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงคุณสุหทัย ไพรสานฑ์กุล
ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก”
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชั้น 6)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@greenfins-thailand.com
ติดต่อคุณซุ 081 867 1838 หรือ
น้องปอ 081 477 6650

ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้อง
· เป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง
· ไม่ลอกเลียนผลงานของบุคคลอื่น
· ไม่หวังผลในการโฆษณาเพื่อการค้า
· ไม่แสดงภาพเปลือย ยาเสพติด ความรุนแรง และสัญลักษณ์ของความเกลียดชัง
· ไม่ผิดกฎหมายและข้อห้ามปฏิบัติของสังคมไทย

เงื่อนไขของผลงานที่ได้รับรางวัล
ผู้เข้าร่วมประกวดต้องยินยอมให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสมาคมกรีนฟินส์
ใช้ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

รางวัลที่ผู้ชนะการประกวดจะได้รับ
ภาพยนต์โฆษณา
รางวัลที่ 1 มูลค่า 30,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท
รางวัล Popular Vote 15,000 บาท

โปสเตอร์รณรงค์
รางวัลที่ 1 มูลค่า 15,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท

เสื้อยืดรณรงค์
รางวัลที่ 1 มูลค่า 15,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท

โดยจะประกาศและมอบรางวัล
ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 52 ซึ่งเป็นวันทะเลโลก ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสยามโอเชี่ยนเวิลด์ ห้างสรพสินค้าสยามพารากอน
ขอเชิญผู้เข้าประกวดทุกท่านเข้าร่วมชมผลงานและรับของที่ระลึก
จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสมาคมกรีนฟินส์ ในวันเวลาดังกล่าว

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด