My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

เมื่อขี้ควายจางกลิ่นที่บ้านหนองบาท้าว (1)

“นักเรียนปั่นจักรยานเก็บขี้ควายมาทำปุ๋ยหมัก”
เพราะกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นต้นแบบ
ทีมงานนิตยสารพลัง+งานจึงต้องดั้นด้นตามไปสูดกลิ่นขี้ควายถึงโรงเรียนบ้านหนองบาท้าว
เพียงเลี้ยวเข้าประตูโรงเรียน เห็นป้าย “ยินดีต้อนรับสู่กลิ่นไอขี้ควายที่อบอุ่น”
…ก็รู้แน่ว่ามาไม่ผิดที่

nong ba tao school 01

โรงเรียนเล็กๆ แห่งนี้ชื่อบ้านหนองบาท้าว ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
มีครูเพียง 6 คนและนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาอีก 104 คน
มีอาคารเรียน 2 หลัง สนามฟุตบอล แปลงปลูกผัก และบ่อเลี้ยงปลา
สิ่งที่พิเศษกว่าโรงเรียนอื่นๆ ก็คือ โรงเรือนเปิดโล่งมีหลังคาที่สร้างขึ้นเป็น ธนาคารขี้ควาย!!

nong ba tao school 03

ครูสมานชัย สุวรรณอำไพ ริเริ่มและดำเนินโครงการขี้ควายช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านหนองบาท้าวตั้งแต่ปี 2543 แม้วันนี้เขาจะไม่ได้ทำหน้าที่สอนเด็กๆ
เพราะต้องไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 2
…แต่ผลงานที่เขาก่อร่างไว้ก็ยังไม่หายไปจากบ้านหนองบาท้าวเลยซะทีเดียว…

ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ “ชุมชนต้นแบบ”
นิตยสารพลัง+งาน ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 52

สารบัญ
ใบไม้ร่วง + ขี้ควายเหม็นๆ = …
ผลลัพธ์เกินเป้าหมาย
สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่
ประคองให้ยั่งยืน…มิใช่ง่าย

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด