My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


7 ความเห็น

ล่องเรือแม่กลอง…รื่นรมย์และความกังวลเรื่องหิ่งห้อย

1.
มาเยือนแม่กลองทั้งที เราก็อยากจะนั่งเรือชมแสงวิบวับรอบต้นลำพูอยู่เหมือนกัน
แต่เนื่องจากเป็นช่วงเวลาปิดฤดูกาลท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย
จึงต้องเปลี่ยนโปรแกรมมาชมสภาพธรรมชาติริมฝั่งแม่กลองยามเช้า

แม้จะมาพร้อมหน้า ณ จุดนัดหมายตอน 7 โมง เราก็ไม่อาจเริ่มต้นทริปได้ตามที่วางแผนไว้
เพราะระดับน้ำยังไม่เป็นใจกับการพายเรือลัดเลาะเข้าลำคลองสายย่อย
ต้องรอให้น้ำขึ้นอีกสักหน่อย กระทั่ง 8 โมงนั่นแหละจึงได้สวมชูชีพและย้ายตัวเองลงเรือ

…อยากท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติก็ต้องเปิดใจยอมรับเงื่อนไขของธรรมชาติเป็นอันดับแรก…
อ่านเพิ่มเติม