My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

Freeganism

2 ความเห็น


photo : Carolyn Cole
source: Los Angeles Times

Freeganism
คือรูปแบบการใช้ชีวิตซึ่งมีพื้นฐานจากแนวคิดต่อต้านกระแสบริโภคนิยม
และระบบเศรษฐกิจทุนนิยม โดยผสานเข้ากับวิถีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เข้มข้น

ฟรีแกนิสม์เริ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เมื่อประมาณ ๑๕ ปีที่แล้ว
กลุ่มคนที่เลือกทางเดินเส้นนี้จะเรียกตัวเองว่า “ฟรีแกน” (Freegan)
พวกเขายึดมั่นในหลักการใช้ชีวิตที่ว่า หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในระบบทุนนิยม
และบริโภคนิยมให้มากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด
โดยไม่ลืมที่จะแบ่งปันไมตรีให้เพื่อนร่วมสังคม

พฤติกรรมที่ทำให้ฟรีแกนได้รับความสนใจจากสังคมคือ
การเสาะหาอาหารจากถังขยะ ไม่ใช่อาหารบูดเน่า
แต่เป็นอาหารที่ยังกินได้ทว่าโดนกวาดลงจากชั้นวางขายในซูเปอร์มาร์เกต
ร้านขายผักผลไม้สด หรือร้านอาหาร เพียงเพราะมันสดใหม่น้อยเกินไปสำหรับวันรุ่งขึ้น

พวกเขาไม่ได้สิ้นไร้ถึงขนาดไม่มีเงินซื้ออาหาร แต่เลือกที่จะอิ่มโดยไม่ต้องจ่ายสักแดงเดียว
เพราะไม่ยินดีจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ผลาญทรัพยากรโลกอย่างฟุ่มเฟือย
อีกทั้งอาหารเหล่านี้ก็ไม่ใช่ขยะ แต่ควรจะนำไปเลี้ยงปากท้องของผู้คนที่หิวโหย
ฟรีแกนหลายกลุ่มจึงช่วยกันปรุงอาหารแจกจ่ายแก่คนเร่ร่อนด้วย

ฟรีแกนนิยมรับประทานมังสวิรัติ บางคนเคร่งครัดกับการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ถึงขนาดงดใช้สินค้าที่มีส่วนประกอบของขนสัตว์หรือหนังสัตว์
รวมถึงเครื่องสำอางที่มีการทดสอบในสัตว์ทดลองด้วย
แต่ก็มีบางคนที่ยอมบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่พบในถังขยะ
เพราะมันยังมีคุณค่ามากกว่าจะปล่อยให้เน่าเสียไปเฉยๆ

ถ้าจะเป็นฟรีแกนขนานแท้ต้องปฏิบัติให้ได้อีก ๒ ข้อ
ข้อแรก ทำงานให้น้อยลง
พวกเขาปฏิเสธการทำงานหนักเพื่อให้มีเงินจับจ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยมาสะสมไว้กับตัวเอง
แต่จะทำงานแค่ให้พอเพียงหล่อเลี้ยงปัจจัยพื้นฐานของชีวิต เช่น ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า อาหาร
และข้อสอง สร้างส้วมเรียบง่ายโดยไม่พึ่งพาระบบไฟฟ้าและประปา
คือเป็นห้องมิดชิดเหมือนส้วมทั่วไป
แต่ของเสียที่ขับถ่ายลงในถังรองรับจะถูกเททับด้วยขี้เลื่อยหรือเศษใบไม้
เมื่อเต็มก็จะย้ายออกมาตั้งในสวนแล้วปล่อยให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติ

แต่ฟรีแกนิสม์คงเกิดขึ้นยากในบ้านเรา เพราะห้างร้านหรือซูเปอร์มาร์เกตบางแห่ง
ยังไม่ยอมย้ายอาหารที่หมดอายุแล้วออกจากชั้นวางขายเลย
…แล้วในถังขยะจะมีของกินดีๆ ซ่อนอยู่ได้อย่างไร

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “คำเปลี่ยนโลก”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 296 เดือนตุลาคม 2552

Advertisements

2 thoughts on “Freeganism

  1. แหม เด็ดดวงก็ตรงย่อหน้าสุดท้ายนี่ล่ะ
    นึกถึงห้างแถวบ้านที่เรามักเจอของขึ้นราบ่อย ๆ