My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ไฟสีเขียวช่วยชีวิตนกอพยพ

นกอพยพหลายล้านตัวต้องบินผ่านน่านน้ำทะเลเหนือเป็นประจำทุกปี
ที่ผ่านมาการบินไกลของพวกมันต้องเจอกับอุปสรรคสำคัญ
นั่นคือแสงไฟในยามค่ำคืนจากแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบกลางทะเล
ซึ่งรบกวนระบบเข็มทิศนำทาง ส่งผลให้นกอพยพหลายร้อยตัวบินชนสิ่งก่อสร้างกลางทะเล
หรือไม่ก็บินวนเป็นวงกลมจนหมดแรงตกลงมาจากท้องฟ้า
สุดท้ายฝูงนกหลงทิศที่ติดค้างอยู่บนแท่นขุดเจาะก็จะตายเพราะขาดอาหาร

ล่าสุด บริษัทน้ำมันและก๊าซสองแห่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ค้นพบวิธีแก้ปัญหาแล้ว
…แทบไม่น่าเชื่อว่ามันง่ายแค่เปลี่ยนหลอดไฟเท่านั้น

ผลการทดสอบภาคสนามชี้ว่า…
แสงไฟสีน้ำเงินและสีเขียวสร้างความสับสนให้นกน้อยกว่าแสงไฟสีขาวและสีแดง
โดยแสงไฟสีน้ำเงินนั้นเป็นมิตรกับนกมากที่สุด
แต่ไม่สะดวกเลยสำหรับเจ้าหน้าที่กะกลางคืน
ส่วนแสงไฟสีเขียวปลอดภัยต่อนกในระดับใกล้เคียงกับแสงไฟสีน้ำเงิน
แถมยังช่วยให้สายตาของคนรับรู้ระยะใกล้ไกลได้ดีขึ้นด้วย

นักวิจัยจึงพัฒนาหลอดไฟรูปแบบใหม่ที่ให้แสงสีเขียว
และมีส่วนผสมของแสงสีแดงเพียงเล็กน้อย
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มองเห็นอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้ชัดเจน

หลังจากเปลี่ยนหลอดไฟบนแท่นขุดเจาะหลายแห่งแถบทะเลเหนือ
จำนวนนกเคราะห์ร้ายลดลงร้อยละ ๕๐-๙๐
คาดการณ์ว่าความสำเร็จก้าวนี้จะสามารถช่วยชีวิตนกทั่วโลกได้ประมาณ ๖ แสนถึง ๖ ล้านตัว

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “โลกใบร้อน”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 296 เดือนตุลาคม 2552

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด