My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

บานเย็นมาแล้ว

วันหมุนมาถึงสัปดาห์ที่สามของกุมภาพันธ์
เราคว้าเมล็ดบานเย็นที่ซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วไปหย่อนลงกระถาง

เห็นชัดเจนว่าต้องรอนานกว่าดาวกระจาย
วันหนึ่ง..วันสอง..วันสาม..วันสี่
ยังไม่มีสัญญาณตอบรับการมีชีวิต

กระทั่งครบอาทิตย์จึงมีกล้าเขียวๆ ลำต้นอวบ ใบกว้าง
โผล่ผุดทะลุหน้าดิน
นั่นไง…บานเย็นมาแล้ว

ต้นไม้เล็กๆ ช่างน่ารักเหลือเกิน
เราจึงเฝ้าดูการเติบโตพร้อมรอยยิ้มเสมอ ;)

ส่วนเจ้าดาวกระจายที่ปลูกไว้ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม
จากตอนแรกงอกมาเกือบ 40 ต้น
โดนศัตรูที่มองไม่เห็น (คาดว่าเป็นนก) จิกยอดหายไปเยอะ
กว่าข้าพเจ้าจะไหวตัว หาตะแกรงมาครอบกระถาง
ก็เหลืออยู่แค่ 16 ต้นเท่านั้น

มาจนถึงบัดนี้ กล้าดาวกระจายที่รอดปากนกมาได้
ต่างก็เติบโตเป็นที่น่าพอใจ
เราเลยย้ายมันลงไปอยู่ในมูลิเน็กซ์เรียบร้อยแล้ว…ดังภาพ

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด