My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

เคยแอนตาร์กติก

2 ความเห็น

เคยแอนตาร์กติก (Antarctic krill: Euphausia superba)

[ภาพ : H. Flores ที่มา : http://www.awi.de]

สัตว์ทะเลจำพวกกุ้งขนาดเล็ก
เมื่อโตเต็มที่มีความยาวลำตัวประมาณ ๖ เซนติเมตรและหนักไม่เกิน ๒ กรัม
มักอยู่รวมกันหนาแน่นเป็นกลุ่มใหญ่
ใช้ชีวิตตอนกลางวันอยู่ใต้ทะเลลึกประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
และว่ายขึ้นมาสู่ผิวน้ำในช่วงกลางคืน
โดยขึ้นลงระหว่างผิวน้ำกับใต้ทะเลวันละหลายครั้ง
เพื่อลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของสัตว์ทะเลอื่นๆ

อาหารหลักของมันคือแพลงก์ตอนพืช แต่ในฤดูหนาวที่อาหารขาดแคลน
ก็จะกินสาหร่ายบริเวณผิวน้ำใต้น้ำแข็งทะเล
พฤติกรรมการกินอาหารที่ผิวน้ำและการปล่อยของเสียซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อดำดิ่งถึงเบื้องล่าง
ช่วยนำพาคาร์บอนจำนวนมหาศาลลงไปกักเก็บไว้ใต้ทะเลลึก

เคยแอนตาร์กติกเป็นหนึ่งในชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มีประชากรมากที่สุดในโลก
ประเมินว่าในมหาสมุทรที่ล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยหลัก
น่าจะมีเคยแอนตาร์กติกมากถึง ๕๐๐ ล้านตัน
ทว่าจำนวนของมันลดลงเกือบร้อยละ ๘๐ ภายในเวลาเพียง ๔๐ ปี
ด้วยสาเหตุจากการทำประมงเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของขั้วโลกใต้ที่สูงขึ้น ๒.๕ องศาเซลเซียสในช่วง ๕๐ ปีที่ผ่านมา
ยังส่งผลถึงการลดลงของพื้นที่น้ำแข็งทะเล
ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหารและอนุบาลตัวอ่อนเคยแอนตาร์กติก
อีกทั้งมีงานวิจัยยืนยันว่า สภาพทะเลที่เป็นกรดมากขึ้น
เนื่องจากการละลายของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น
ก็ทำให้เคยแอนตาร์กติกพัฒนาไปเป็นตัวโตเต็มวัยได้ช้าลง

เนื่องจากเคยแอนตาร์กติกเป็นหัวใจสำคัญของห่วงโซ่อาหารในมหาสมุทรแอนตาร์กติก
แนวโน้มการลดลงของประชากรกุ้งทะเลตัวจิ๋วจึงกระเทือนถึง
แมวน้ำ วาฬ นกทะเล เพนกวิน ปลา และหมึก ในแถบขั้วโลกใต้อย่างมิอาจหลีกเลี่ยง

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “Green Planet”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 299 เดือนมกราคม 2553

Advertisements

2 thoughts on “เคยแอนตาร์กติก

 1. อา…เคย ที่บ้านเราใช้ทำกะปิใช่ม่ะ
  แต่เห็นรูปนี้แล้ว เหมือนไม่ใช่ :)
  มหัศจรรย์ธรรมชาติจริงๆ เนอะ สัตว์ตัวเล็กจิ๊ด มีผลต่อสิ่งมีชีวิตอื่นมหาศาล

  • โลกและธรรมชาติเป็นเรื่องความสัมพันธ์อันซับซ้อน
   ทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงถึงกัน…ไม่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่ก็ตาม

   ปล. มันคือกุ้งเคยเหมือนกัน แต่คนละสปีชี่ส์จ้ะ