My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ส่งสินค้าข้ามฟ้า

ใส่ความเห็น


ภาพ : Patrick Jeanne
ที่มา : http://www.eu2005.lu/en/savoir_lux/photos/c_transports/index.html

การขนส่งสินค้าด่วนเที่ยวบินแรกเกิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๖ ด้วยการบุกเบิกของ FedEx
ตอนนั้นไม่มีใครมองเห็นว่ามันจะกลายเป็นช่องทางที่เชื่อมโยงสินค้า
จากเมืองต่างๆ ทั่วโลกได้มากถึงเพียงนี้

ปัจจุบันผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศรายใหญ่ที่สุดในโลก
ต้องขนถ่ายสินค้าประมาณวันละ ๓.๕ ล้านชิ้น

ตลอดปี ๒๕๕๑ มีสินค้าเดินทางเข้าออกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน ๑,๑๖๓,๓๖๘ ตัน ส่วนใหญ่มาพร้อมเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร
มีเพียงร้อยละ ๒๐ ของทั้งหมดที่ขนส่งด้วยเครื่องบินคาร์โก
โดยเส้นทางที่มีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมากที่สุดคือ
สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๘

ยังคงมีการเปิดเส้นทางใหม่เพิ่มขึ้นสำหรับเที่ยวบินขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ
เพื่อรองรับความต้องการซื้อขายสินค้าที่เน่าเสียง่าย เช่น ดอกไม้ตัด อาหารสด
และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวราวๆ ร้อยละ ๑๕๐ ภายในปี ๒๕๖๙

การจราจรทางอากาศของเครื่องบินคาร์โกจะหนาแน่นขึ้นอีก ๓ เท่าตัวภายใน ๒๐ ปีข้างหน้า
ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งที่มีต้นทางหรือปลายทางอยู่ที่ประเทศจีน

โบอิ้ง ๗๗๗ เฟรทเตอร์ (777F) คือเครื่องบินคาร์โกรุ่นใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
สามารถบินไกล ๙,๐๐๐ กิโลเมตรพร้อมน้ำหนักบรรทุก ๑๐๔ เมตริกตัน
ขนส่งสินค้าได้มากกว่าโบอิ้ง (757-200PF) ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันถึง ๓.๕ เท่า

ร้อยละ ๘๐ ของเครื่องบินที่ใช้งานในปัจจุบันจะถูกปลดระวางใน ๑๖ ปีข้างหน้า
ซึ่งเครื่องบินจัมโบ้เจ็ทเก่าๆ๑ ลำยังมีมูลค่าเกือบ ๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐหากนำไปรีไซเคิล

ราคาน้ำมันที่ทะยานสูงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนสินค้าข้ามฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและจะเพิ่มขึ้นอีกมากกว่าร้อยละ ๕ ต่อปีภายในทศวรรษนี้

แม้เครื่องยนต์ของฝูงบินรุ่นใหม่จะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
สูงขึ้นประมาณร้อยละ ๗๐
เมื่อเปรียบเทียบกับ ๕๐ ปีที่แล้ว
มันก็ยังจัดเป็นพาหนะที่ผลาญน้ำมันอยู่ดี
อีกทั้งการปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้ของเครื่องบินบางรุ่น
ที่ต้องบินในระดับที่สูงกว่าปรกติ ยิ่งทำร้ายชั้นบรรยากาศมากขึ้นด้วย

ส่งสินค้าข้ามฟ้าจึงมีรายจ่ายทางสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากราคาที่แปะป้ายไว้
…ว่าแต่มีใครมองเห็นมันบ้าง

ที่มา : “Earth Pulse, State of the Earth 2010” โดย National Geographic
และ “สถิติการขนส่งทางอากาศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี ๒๕๕๑”
โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “ถอดรหัส”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 299 เดือนมกราคม 2553

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s