My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ส่งสินค้าข้ามฟ้า


ภาพ : Patrick Jeanne
ที่มา : http://www.eu2005.lu/en/savoir_lux/photos/c_transports/index.html

การขนส่งสินค้าด่วนเที่ยวบินแรกเกิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๖ ด้วยการบุกเบิกของ FedEx
ตอนนั้นไม่มีใครมองเห็นว่ามันจะกลายเป็นช่องทางที่เชื่อมโยงสินค้า
จากเมืองต่างๆ ทั่วโลกได้มากถึงเพียงนี้

ปัจจุบันผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศรายใหญ่ที่สุดในโลก
ต้องขนถ่ายสินค้าประมาณวันละ ๓.๕ ล้านชิ้น

ตลอดปี ๒๕๕๑ มีสินค้าเดินทางเข้าออกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน ๑,๑๖๓,๓๖๘ ตัน ส่วนใหญ่มาพร้อมเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร
มีเพียงร้อยละ ๒๐ ของทั้งหมดที่ขนส่งด้วยเครื่องบินคาร์โก
โดยเส้นทางที่มีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมากที่สุดคือ
สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๘

ยังคงมีการเปิดเส้นทางใหม่เพิ่มขึ้นสำหรับเที่ยวบินขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ
เพื่อรองรับความต้องการซื้อขายสินค้าที่เน่าเสียง่าย เช่น ดอกไม้ตัด อาหารสด
และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวราวๆ ร้อยละ ๑๕๐ ภายในปี ๒๕๖๙

การจราจรทางอากาศของเครื่องบินคาร์โกจะหนาแน่นขึ้นอีก ๓ เท่าตัวภายใน ๒๐ ปีข้างหน้า
ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งที่มีต้นทางหรือปลายทางอยู่ที่ประเทศจีน

โบอิ้ง ๗๗๗ เฟรทเตอร์ (777F) คือเครื่องบินคาร์โกรุ่นใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
สามารถบินไกล ๙,๐๐๐ กิโลเมตรพร้อมน้ำหนักบรรทุก ๑๐๔ เมตริกตัน
ขนส่งสินค้าได้มากกว่าโบอิ้ง (757-200PF) ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันถึง ๓.๕ เท่า

ร้อยละ ๘๐ ของเครื่องบินที่ใช้งานในปัจจุบันจะถูกปลดระวางใน ๑๖ ปีข้างหน้า
ซึ่งเครื่องบินจัมโบ้เจ็ทเก่าๆ๑ ลำยังมีมูลค่าเกือบ ๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐหากนำไปรีไซเคิล

ราคาน้ำมันที่ทะยานสูงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนสินค้าข้ามฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและจะเพิ่มขึ้นอีกมากกว่าร้อยละ ๕ ต่อปีภายในทศวรรษนี้

แม้เครื่องยนต์ของฝูงบินรุ่นใหม่จะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
สูงขึ้นประมาณร้อยละ ๗๐
เมื่อเปรียบเทียบกับ ๕๐ ปีที่แล้ว
มันก็ยังจัดเป็นพาหนะที่ผลาญน้ำมันอยู่ดี
อีกทั้งการปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้ของเครื่องบินบางรุ่น
ที่ต้องบินในระดับที่สูงกว่าปรกติ ยิ่งทำร้ายชั้นบรรยากาศมากขึ้นด้วย

ส่งสินค้าข้ามฟ้าจึงมีรายจ่ายทางสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากราคาที่แปะป้ายไว้
…ว่าแต่มีใครมองเห็นมันบ้าง

ที่มา : “Earth Pulse, State of the Earth 2010” โดย National Geographic
และ “สถิติการขนส่งทางอากาศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี ๒๕๕๑”
โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “ถอดรหัส”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 299 เดือนมกราคม 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด