My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

สายตาลึกซึ้ง

1 ความเห็น

Advertisements

One thought on “สายตาลึกซึ้ง

  1. สายตาลึกซึ้ง อย่างว่าแล้ว