My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ขอคืน…เมืองยิ้ม

1 ความเห็น


ในสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้..
นายกฯ ยิ้มไม่ออก
พี่น้องทหารยิ้มไม่ออก
ชาวกรุงเทพฯ ยิ้มไม่ออก
เจ้าของธุรกิจยิ้มไม่ออก
นักท่องเที่ยวยิ้มไม่ออก
ประชาชนตาดำๆ ยิ้มไม่ออก
เราก็ยิ้มไม่ออก

อยากได้สยามเมืองยิ้มคืน…ต้องไปขอที่ไหน

Advertisements

One thought on “ขอคืน…เมืองยิ้ม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s