My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ขอคืน…เมืองยิ้ม

1 ความเห็น


ในสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้..
นายกฯ ยิ้มไม่ออก
พี่น้องทหารยิ้มไม่ออก
ชาวกรุงเทพฯ ยิ้มไม่ออก
เจ้าของธุรกิจยิ้มไม่ออก
นักท่องเที่ยวยิ้มไม่ออก
ประชาชนตาดำๆ ยิ้มไม่ออก
เราก็ยิ้มไม่ออก

อยากได้สยามเมืองยิ้มคืน…ต้องไปขอที่ไหน

One thought on “ขอคืน…เมืองยิ้ม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s