My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

วัฒนธรรมการอ่าน

“การอ่านไม่ใช่วัฒนธรรมของคนไทย
แต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะสร้างมันขึ้นมาไม่ได้”

โตมร สุขปรีชา กล่าวในงานเสวนา “๗ ปีเซเว่นบุ๊คอวอร์ด สู่สุดยอดวรรณกรรมไทย”
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด