My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

นกฟลามิงโกแอนเดียน

นกฟลามิงโกแอนเดียน (Andean flamingo: Phoenicopterus andinus)

[ภาพ : Christian Mehlführer]

ในบรรดานกฟลามิงโกทั้งหมด ๖ ชนิด
ฟลามิงโกแอนเดียนซึ่งพบได้เฉพาะเขตเทือกเขาแอนดีสของทวีปอเมริกาใต้
เป็นสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามและมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากที่สุด
คาดว่าปัจจุบันเหลืออยู่ราว ๔๐,๐๐๐ ตัวเท่านั้น

ที่ผ่านมาการเก็บไข่ไปเป็นอาหารและการทำเหมืองในพื้นที่ใกล้เคียง
ก็เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประชากรนกฟลามิงโกแอนเดียนมากพอแล้ว
ล่าสุดยังโดนซ้ำเติมจากสภาวะโลกร้อนเข้าไปอีก

โดยธรรมชาติพวกมันมักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ใกล้ทะเลสาบน้ำจืดหรือทะเลสาบน้ำเค็ม
ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหารและพื้นที่สำหรับสร้างรังวางไข่

ทว่าฤดูร้อนปลายปีที่แล้ว ทะเลทรายอะตาคามา (Atacama) ในประเทศชิลีร้อนดุเดือดกว่าเคย
ทำให้อุณหภูมิของน้ำในทะเลสาบละแวกนั้นขยับสูงขึ้น
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบถึงจำนวนไดอะตอมและสาหร่ายขนาดเล็กซึ่งเป็นอาหารหลักของพวกมัน

สุดท้ายสถานการณ์เลวร้ายถึงขั้นฝูงนกฟลามิงโกแอนเดียนต้องทิ้งไข่
ซึ่งยังไม่มีโอกาสฟักเป็นตัว และพากันอพยพไปสู่แหล่งอาหารใหม่

หากมันเกิดขึ้นอีกในฤดูร้อนปีนี้และปีถัดๆ ไป
อนาคตของนกสีชมพูขายาวจะเป็นอย่างไร
…คงไม่ยากเกินจินตนาการ

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “Green Planet”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 301 เดือนมีนาคม 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด