My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


ศิลปะ (โลก) ยืนยาว

1.

[ที่มาภาพ The Times of India]

“ถังหมักก๊าซชีวภาพเป็นสิ่งที่มีใช้กันมานานแล้ว ผมแค่คิดรูปแบบใหม่ในการใช้งาน”
…คำพูดของแมตทิว แมซซอตตา หนุ่มอเมริกันวัย 33 ปี เป็นความจริงทุกประการ

การเปลี่ยนมูลสัตว์เป็นก๊าซมีเทนโดยอาศัยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจน
มิใช่เรื่องใหม่ในแวดวงพลังงานทางเลือก
เพียงแต่มันมักถูกจำกัดความคุ้นเคยไว้แค่กลุ่มคนที่เลี้ยงวัว หมู ไก่ แกะ
หรือทำฟาร์มปศุสัตว์ในเขตชนบทเท่านั้น

แมตทิวเองก็เพิ่งเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้มีเทนจากขี้วัวเป็นเชื้อเพลิงประกอบอาหาร
ตั้งแต่ถังหมักก๊าซชีวภาพจนถึงห้องครัว เมื่อครั้งเดินทางไปประเทศอินเดียในช่วงต้นปี 2009

กระทั่งกลับคืนถิ่นฐาน ไอเดียที่จะดึงแหล่งพลังงานฟรีให้เขยิบเข้าใกล้วิถีชีวิตคนเมือง
จึงโผล่วาบขึ้นมาระหว่างนั่งหย่อนใจในสวนสาธารณะ
แมตทิวไม่เพียงเห็นผู้คนมากมายจูงสุนัขมาเดินเล่น แต่เขาสังเกตถังขยะที่เต็มไปด้วยถุงพลาสติกบรรจุขี้หมา
และขบคิดต่อไปถึงการย่อยสลายตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในถังระหว่างรอการขนย้ายไปยังหลุมฝังกลบ
…มันปล่อยมีเทนออกมาด้วย
อ่านเพิ่มเติม