My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

สุนัขจิ้งจอกอาร์กติก

สุนัขจิ้งจอกอาร์กติก (Arctic Fox: Alopex lagopus)


[ที่มาภาพ : stephenoachs.com]

เป็นสุนัขจิ้งจอกขนาดเล็ก น้ำหนักเฉลี่ย ๓-๔ กิโลกรัม
พบได้ในเขตทุนดราแถบขั้วโลกเหนือเท่านั้น

ร่างกายของมันสามารถรับมือกับอุณหภูมิระดับ -๔๐ องศาเซลเซียส
ของอาร์กติกในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
ไม่เพียงอัตราเมตาบอลิซึมจะปรับลดต่ำกว่าปกติ ชั้นไขมันใต้ผิวหนังยังหนาขึ้น
เพื่อกักเก็บความร้อนและทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำคัญยามอาหารขาดแคลน

อีกทั้งขนฟูสีขาวโพลนที่ปกคลุมทั่วร่าง (ไม่เว้นแม้อุ้งเท้าที่ต้องสัมผัสกับหิมะและน้ำแข็ง) ก็ขึ้นหนาแน่นเป็นพิเศษ
ก่อนจะผลัดขนชุดใหม่ที่บางกว่าและมีสีเทาอมน้ำตาลเมื่อฤดูร้อนช่วงสั้นๆ มาเยือน

ความแตกต่างของสีขนทั้งสองชุดช่วยให้สุนัขจิ้งจอกอาร์กติก
พรางตัวได้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล
ซึ่งเอื้อประโยชน์ในการล่าเหยื่อ เช่น หนู กระต่าย
และเพิ่มความปลอดภัยจากการถูกไล่ล่าด้วยเช่นกัน

อุณหภูมิช่วงหน้าร้อนของขั้วโลกเหนือที่อุ่นขึ้นอย่างช้าๆ เนื่องจากสภาวะโลกร้อน
เปิดโอกาสให้สุนัขจิ้งจอกแดงขยับขยายพื้นที่หากินไปยังละติจูดที่สูงขึ้น
และซ้อนทับกับอาณาเขตของสุนัขจิ้งจอกอาร์กติก

ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่กว่าและมีนิสัยก้าวร้าว สุนัขจิ้งจอกแดงจึงได้เปรียบในการออกล่าเหยื่อ
…และนั่นก็ทำให้จำนวนประชากรสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกเริ่มลดลงค่อนข้างชัดเจนในหลายพื้นที่

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “Green Planet”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 303 เดือนพฤษภาคม 2553

การแสดงความเห็นถูกปิด