My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

วันจันทร์ปลอดเนื้อสัตว์


[ที่มาภาพ csupportmfm.org]

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟเป็นอีกกลุ่มสถาบันการศึกษา
ที่ตัดสินใจเข้าร่วมแคมเปญรณรงค์ “วันจันทร์ปลอดเนื้อสัตว์” หรือ Meat Free Monday
ตามมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ออกซฟอร์ด โคลัมเบีย และมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งทั่วโลก
เพื่อกระตุ้นความตระหนักในการบรรเทาวิกฤตโลกร้อนของกลุ่มปัญญาชน
ด้วยการรับประทานอาหารมังสวิรัติ

กิจกรรมวันจันทร์ปลอดเนื้อสัตว์ของมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟจัดขึ้นเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ภายในงานมีอาหารมังสวิรัตินับร้อยเมนูให้นักศึกษารับประทานฟรี
พร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวของการบริโภคเนื้อสัตว์
ที่เชื่อมโยงถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ผู้เข้าร่วมงานรับทราบ

เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์นับตั้งแต่การเลี้ยงไปจนถึงการแปรรูป
ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สิ้นเปลืองพลังงานและปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก
การบริโภคอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า
ต่อให้ลงมือจริงจังเพียงสัปดาห์ละ ๑ วัน ก็นับว่าดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

แม้งานเลี้ยงเลิกรา การรณรงค์ยังต้องดำเนินต่อไป
อย่างน้อยทางมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟก็ตอบรับและยินดีให้การสนับสนุนไอเดียดังกล่าว
ถึงขนาดออกประกาศให้โรงอาหารของมหาวิทยาลัยเสิร์ฟอาหารมังสวิรัติจานพิเศษเป็นประจำทุกวันจันทร์
ด้วยเห็นว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคทีละน้อยในลักษณะนี้
เป็นวิธีการช่วยโลกแบบง่ายๆ ที่ได้ผลและทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ แคมเปญวันจันทร์ปลอดเนื้อสัตว์ได้รับการจุดประกายขึ้นจากไอเดียของ
เซอร์พอล แม็กคาร์ตนีย์ โยโกะ โอโนะ และคนดังผู้นิยมมังสวิรัติอีกหลายราย
รวมถึงบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่สนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

…และไม่สงวนลิขสิทธิ์หากสถาบันการศึกษาในบ้านเราจะดำเนินรอยตาม

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “โลกใบร้อน”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 303 เดือนพฤษภาคม 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด