My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ถุงพลาสติกหูหิ้ว


[ที่มาภาพ 1800recycling.com]

• ร้อยละ ๔ ของผลพลอยได้ทั้งหมดจากกระบวนการกลั่นน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติคือ “พลาสติก”
ต้นทางของถุงพลาสติกหูหิ้วจึงหมายถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป
ตรงกันข้ามกับปลายทางการใช้งานที่จะกลายเป็นขยะซึ่งไม่สูญสลายไปจากโลกโดยง่าย

• แม้จะมีน้ำหนักเพียง ๔ – ๕ กรัม แต่มันสามารถแบกรับสัมภาระได้ ๗ – ๘ กิโลกรัม
หรือราวๆ ๒,๐๐๐ เท่าของน้ำหนักตัวเอง
ความบางกับน้ำหนักเบาที่มาพร้อมความยืดหยุ่น ทนทาน และกันน้ำ
ทำให้ถุงพลาสติกหูหิ้วซึ่งผลิตขึ้นและใช้งานในท้องตลาดเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ ๓๐ ปีที่แล้ว
กลายเป็นผลิตภัณฑ์แห่งความสะดวกที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

• เมื่อแรกปรากฏตัว ถุงพลาสติกหูหิ้วเป็นทางเลือกที่เข้ามาทดแทนถุงกระดาษซึ่งใช้งานกันแพร่หลายอยู่ในขณะนั้น
โดยมีภาพบวกเรื่องช่วยลดการตัดต้นไม้เพื่อผลิตถุงกระดาษเป็นตัวกระตุ้นชั้นดี
แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันกลับกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมเสียเอง
จึงเกิดกระแสรณรงค์หิ้วถุงผ้าในปัจจุบัน

• เปรียบเทียบกับถุงกระดาษ กระบวนการผลิตถุงพลาสติกหูหิ้วมีดีกรีเขียวกว่ามาก
เพราะใช้พลังงานน้อยกว่าร้อยละ ๔๐
สร้างขยะน้อยกว่าร้อยละ ๘๐
พ่นมลพิษทางอากาศน้อยกว่าร้อยละ ๗๐
และชนะขาดด้วยการปล่อยมลพิษทางน้ำน้อยกว่าร้อยละ ๙๔ ของการผลิตถุงกระดาษ

• ถุงพลาสติกหูหิ้วที่บรรจุเต็มรถบรรทุกจำนวน ๑ คัน
หากเปลี่ยนเป็นถุงกระดาษในจำนวนใบที่เท่ากัน
จะต้องใช้รถบรรทุกถึง ๗ คันในการขนส่ง ซึ่งสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกว่า

• ในขณะที่ถุงกระดาษย่อยสลายได้ ถุงพลาสติกหูหิ้วกลับอยู่ยงคงกระพัน
หากฝังกลบมันจะนอนนิ่งใต้ดินไปอีกหลายร้อยปี
หากส่งเข้าเตาเผาขยะมันจะแปลงร่างเป็นสารอันตรายที่ชื่อ “ไดออกซิน”
หากโยนทิ้งเกลื่อนกลาด นอกจากจะก่อมลพิษทางสายตา อุดตันทางระบายน้ำของเมือง
ยังคร่าชีวิตสัตว์อีกนับไม่ถ้วนที่หลงกลืนลงท้องด้วยคิดว่ามันเป็นอาหาร

• การผลิตถุงพลาสติกหูหิ้วใบใหม่จากถุงพลาสติกหูหิ้วใบเก่า
ต้องใช้พลังงานมากถึง ๒ ใน ๓ ของการผลิตถุงพลาสติกหูหิ้วมือหนึ่ง
และผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่ค่อยน่าพอใจ
โดยเฉพาะการยึดเกาะระหว่างโพลิเมอร์ที่แยกขาดจากกันได้ง่ายขึ้น ซึ่งลดทอนคุณภาพลงค่อนข้างมาก

• มีความพยายามทำให้ถุงพลาสติกหูหิ้วเป็นมิตรกับโลกมากขึ้น
โดยผลิตด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพจากพืชอาหาร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
หรือที่เรียกว่า “Biodegradable Plastic Bag”
ซึ่งสามารถย่อยสลายได้หมดเกลี้ยงแม้จะต้องใช้เวลานานมาก

• ถุงพลาสติกหูหิ้วบางประเภทประทับตรา “Biodegradable”
แต่ผลิตขึ้นโดยผสมพอลิเมอร์จากปิโตรเลียมเข้ากับพอลิเมอร์ชีวภาพ
ทำให้ถุงพลาสติกหูหิ้วแตกสลายเป็นชิ้นเล็กๆ ตามอายุขัยของพอลิเมอร์ชีวภาพ
แต่ยังทิ้งเศษพลาสติกตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม จึงมิใช่การย่อยสลายตามธรรมชาติที่แท้จริง


• หิ้วถุงผ้าเพื่อลดจำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วใบใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิต

• หากหลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติกหูหิ้วมือหนึ่งไม่ได้จริงๆ
ให้ทำความสะอาด เก็บรวบรวมเอาไว้ และหยิบมาใช้ซ้ำในยามจำเป็น

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “โลกสรรพสินค้า”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 303 เดือนพฤษภาคม 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด