My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

เกษตรอินทรีย์สดใส

4 ความเห็น


ภาพ : บุญกิจ สุทธิญาณานนท์

• ผลการสำรวจระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึงมกราคม ๒๕๕๓ รายงานว่า
ใน ๑๕๔ ประเทศทั่วโลกมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์รวม ๒๑๘.๗๕ ล้านไร่
เพิ่มขึ้นจากหนึ่งปีก่อนหน้านั้นประมาณ ๑๘ ล้านไร่

• ราว ๒ ใน ๓ ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

• หากแบ่งตามภูมิภาคของโลก เขตโอเชียเนีย (กลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก)
มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๕
ของทั้งหมด
รองลงมาคือทวีปยุโรปและลาตินอเมริกา ด้วยสัดส่วนร้อยละ ๒๓ เท่ากัน
ขณะที่ทวีปเอเชียบ้านเราอยู่ในอันดับ ๔ ที่ตัวเลขร้อยละ ๙

ประเทศที่มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากที่สุดในโลกคือออสเตรเลีย ๗๕.๑๓ ล้านไร่
ตามมาด้วยอาร์เจนตินา ๒๕.๐๖ ล้านไร่ และจีน ๑๑.๕๖ ล้านไร่
โดยสองอันดับแรกเป็นประเทศที่ครองแชมป์ต่อเนื่องยาวนาน

• แต่หากจัดอันดับจากการเปรียบเทียบพื้นที่เกษตรอินทรีย์ต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดในแต่ละประเทศ
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์เข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยสัดส่วนร้อยละ ๓๖.๙
ถัดมาคือลิกเตนสไตน์ ร้อยละ ๒๙.๘ และออสเตรีย ร้อยละ ๑๕.๙

• ประเทศที่มีจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์มากที่สุด คือ อินเดีย ๓๔๐,๐๐๐ ราย
รองลงมาเป็นยูกันดา ๑๘๐,๗๔๖ ราย และเม็กซิโก ๑๒๘,๘๖๒ ราย

ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
โดยสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จำนวน ๒๔,๘๖๘ ไร่
แบ่งเป็นพื้นที่ของเกษตรกรจำนวน ๓๒ ราย จำนวน ๓,๙๔๐ ไร่
และพื้นที่ที่ดำเนินงานในลักษณะโครงการเกษตรอินทรีย์จำนวน ๑๙ โครงการ อีกจำนวน ๒๐,๙๒๘ ไร่

• สำหรับตลาดของผลผลิตเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก
มูลค่าการซื้อขายรวมในปี ๒๕๕๑ อยู่ที่ ๕๐.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นจากตัวเลข ๑๕.๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ๒๕๔๒
คิดเป็นการเติบโต ๓.๓๕ เท่าในช่วงเวลาเกือบ ๑๐ ปี

โดยมีตลาดใหญ่อยู่ในยุโรปและอเมริกาเหนือ
คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดรวมประมาณร้อยละ ๙๗ ของการซื้อขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก

ที่มา : The World of Organic Agriculture – Statistics and Emerging Trends 2010
โดยสถาบันวิจัยเกษตรกรรมอินทรีย์ (FiBL) และสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM)
และรายชื่อผู้ผลิต-ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เดือนตุลาคม ๒๕๕๒

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “ถอดรหัส”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 303 เดือนพฤษภาคม 2553

Advertisements

4 thoughts on “เกษตรอินทรีย์สดใส

 1. ตอนนี้ไปไหนมาไหนก็พยายามมองหาสินค้าออแกนิคตลอด

  ได้แรงบันดาลใจจากคุณคิ้วหนาจากหนังสือโลกใบเขียวของคิ้วหนา จนเกิดmission ของเรา ชื่อว่า 30 days 30 ways to save the world เลยทีเดียวคะ 55555
  ทำ 30 วัน 30 วิธีลดโลกร้อน ชีวิตดีมีความสุขมาก :)

  พยายามเผยแพร่บอกต่ออยู่ด้วย
  http://www.facebook.com/pages/30-days-30-ways-to-save-the-world/131005283629737?ref=ts

  • เยี่ยมเลย ตามไปดูภารกิจ 30 วันมาแล้ว เจ๋งมาก
   รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆ หลังจากได้อ่านหนังสือเล่มนั้น
   ขอให้โลกเย็นเป็นสุขนะจ๊ะ ;)

 2. สวัสครับ ผมอยากได้ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ครับ

 3. เพื่อศึกษาต่า ใครทราบขอความกรุณาหน่อยนครับ