My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

คืนร้อนข้าวลด


ภาพ : สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ

ต้นข้าวในนาจะเจริญเติบโตได้ดีเพียงใดและให้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
อาทิ ปริมาณน้ำ ธาตุอาหารในดิน คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ
ทว่าข้อมูลล่าสุดจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ระบุว่า
อุณหภูมิที่สูงขึ้นในยามค่ำคืนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

หลังจากปลูกข้าวในแปลงทดลองใกล้สถานีตรวจวัดอากาศในประเทศฟิลิปปินส์
ที่มีการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องนานหลายปี
โดยควบคุมให้ต้นข้าวในแต่ละแปลงได้รับน้ำ ธาตุอาหาร และปัจจัยจำเป็นอื่นๆ เท่ากัน
จะแตกต่างกันก็เพียงปริมาณของแสงอาทิตย์ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นตัวแปรต้น
เคนเนท แคสส์แมน ศาสตราจารย์ด้านเกษตรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเนบราสกา
ซึ่งเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการทดลองดังกล่าว ก็ออกมาสรุปว่า

“อุณหภูมิในเวลากลางคืนที่เพิ่มขึ้น ๑ องศาเซลเซียส
ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์”


เพราะอากาศที่ร้อนต่อเนื่องจากกลางวันขยายไปถึงกลางคืน
ทำให้ระบบการหายใจของต้นข้าวเป็นไปอย่างยากลำบาก
จึงต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการหายใจ
สุดท้ายก็กระทบถึงการลดลงของละอองเกสรและผลผลิตข้าว

ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวยังไม่สามารถฟันธงได้ว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงเวลากลางคืน
เป็นผลสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพียงอย่างเดียว
เนื่องจากการสะสมความร้อนในชั้นบรรยากาศเหนือเขตชุมชนเมือง
หรือย่านอุตสาหกรรมก็อาจเป็นปัจจัยเกื้อหนุนได้ด้วยเช่นกัน

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียช่วยสะท้อนภาพที่สอดคล้องกับผลวิจัยอยู่พอสมควร
ทั้งข้อมูลจากสถาบันอุตุนิยมวิทยาเขตร้อนของอินเดียที่ระบุว่า
อุณหภูมิช่วงเวลากลางคืนเพิ่มขึ้นประมาณ ๐.๒ องศาเซลเซียสในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
และตัวเลขจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติระบุว่า
ผลผลิตข้าวของอินเดียตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๐-๒๐๐๐
ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ ๓ เท่าตัวจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร
กลับเริ่มมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

กรณีตัวอย่างนี้นำมาซึ่งความวิตกกังวลต่อความมั่นคงทางอาหารในประเทศแถบเอเชียที่มีประชากรหนาแน่น
อุณหภูมิยามค่ำคืนในบ้านเรามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
และจะกระทบต่อผลผลิตข้าวหรือไม่…จึงเป็นสิ่งที่น่าค้นหาคำตอบไม่แพ้กัน

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “โลกใบร้อน”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 304 เดือนมิถุนายน 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด