My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

โคอาลา

โคอาลา (Koala: Phascolarctos cinereus)


[ภาพ : Dylan O’Donnell]
[ที่มา : deography.com]

ลักษณะคล้ายหมีแต่ไม่ใช่หมี แท้จริงแล้วโคอาลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระเป๋าหน้าท้อง
และเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นซึ่งพบได้ในดินแดนแถบตะวันออกและทางใต้ของออสเตรเลียเท่านั้น

โคอาลาเคลื่อนไหวช้า มักนอนหลับหรือพักนิ่งๆ อยู่บนต้นยูคาลิปตัสอย่างน้อยวันละ ๑๖ ชั่วโมง
โดยแต่ละตัวจะกินใบยูคาลิปตัสวันละประมาณ ๕๐๐ กรัมหรือมากกว่านั้น
เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

แม้ยังไม่มีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ ก็ใช่ว่าประชากรโคอาลาจะรอดพ้นจากภัยโลกร้อน
เพราะปรากฏชัดแล้วว่าการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
ส่งผลให้ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นพืชโตเร็วอยู่แล้วยิ่งเติบโตรวดเร็วขึ้นไปอีก
ขณะเดียวกันก็ลดทอนโปรตีนในใบยูคาลิปตัสซึ่งโดยธรรมชาติมีอยู่เพียงน้อยนิดให้ยิ่งลดต่ำลงกว่าเดิม

เมื่อผนวกกับขีดจำกัดมากมายในการปรับตัวเข้าให้กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
จึงเป็นไปได้สูงที่โคอาลาจะเผชิญกับภาวะขาดแคลนสารอาหารในอนาคตอันใกล้

ซ้ำร้าย ชีวิตช้าๆ ของพวกมันยังโดนไล่ล่าจากความแห้งแล้งและไฟป่าซึ่งทวีความถี่และระดับความรุนแรง
…หรือในโลกที่ร้อนขึ้นใบนี้จะไม่มีพื้นที่ให้โคอาลาอยู่รอดปลอดภัยอีกแล้ว

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “Green Planet”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 305 เดือนกรกฎาคม 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด