My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ปลาการ์ตูนส้มขาว

ปลาการ์ตูนส้มขาว (Clown Anemonefish: Amphiprion ocellaris)


[ภาพ : Jan Messersmith]
[ที่มา : messersmith.name]

พบในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรและเขตอบอุ่น
โดดเด่นด้วยลำตัวสีส้มพาดแถบขาว ๓ แถบ เมื่อโตเต็มที่จะยาวประมาณ ๓ – ๗ เซนติเมตร

ปลาการ์ตูนส้มขาวและปลาการ์ตูนอีก ๒๗ ชนิดที่พบทั่วโลก
อยู่ร่วมกับดอกไม้ทะเลด้วยความสัมพันธ์พิเศษ
มันสามารถสร้างเมือกเคลือบลำตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากเข็มพิษ
และใช้ดอกไม้ทะเลเป็นบ้านที่ปลอดภัยจากสัตว์ผู้ล่า
ขณะเดียวกันนิสัยหวงถิ่นก็ทำให้มันต้องคอยขับไล่ปลาผีเสื้อ
ซึ่งมักจะยื่นปากยาวๆ เข้ามาตอดกินเนื้อเยื่อของดอกไม้ทะเลให้ออกห่างไปโดยปริยาย

ในเขตน่านน้ำไทย ปลาการ์ตูนส้มขาวติดอันดับต้นๆ ของปลาทะเลสวยงามที่ถูกลักลอบจับไปขาย
ในระดับสากลปลาการ์ตูนทุกชนิดกำลังเผชิญกับภัยคุกคามสืบเนื่องจากสภาวะโลกร้อน

ทั้งจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวซึ่งส่งผลต่อดอกไม้ทะเลที่ต้องยึดเกาะกับปะการัง
กระทบเป็นลูกโซ่ถึงการสูญเสียแหล่งที่อยู่และแหล่งวางไข่ของปลาการ์ตูนส้มขาว

จากสภาพความเป็นกรดของน้ำทะเลที่สูงขึ้น
ได้ลดทอนความสามารถของปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อน
ในการค้นหาดอกไม้ทะเลแห่งใหม่เพื่อเข้าครอบครอง
เพิ่มโอกาสที่จะย้อนกลับมายังดอกไม้ทะเลซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด
จึงเสี่ยงต่อการผสมพันธุ์กับคู่ที่มีพันธุกรรมใกล้ชิดกัน

และจากการที่น้ำทะเลอุ่นขึ้นจนพ้นเลยอุณหภูมิช่วงแคบๆ
ซึ่งเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ของพวกมัน

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “Green Planet”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 306 เดือนสิงหาคม 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด