My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

แมวน้ำวงแหวน

แมวน้ำวงแหวน (Ringed Seal: Pusa hispida)


[ภาพ : Associated Press/File/2006]
[ที่มา : oregonlive.com]

สายพันธุ์แมวน้ำที่มีขนาดเล็กที่สุด
เมื่อโตเต็มที่ความยาวลำตัวไม่เกิน ๑.๕ เมตร
เกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติก
มีเพียงส่วนน้อยที่ใช้ชีวิตหากินแถบทะเลบอลติกและทะเลแบริง

ชีวิตของแมวน้ำวงแหวนต้องพึ่งพาน้ำแข็งทะเลเป็นสำคัญ
มันใช้กรงเล็บแหลมคมขุดน้ำแข็งเป็นโพรงถ้ำเพื่อเป็นที่พักพิงสำหรับตัวเมียตกลูก
และดูแลลูกแมวน้ำแรกเกิดให้รอดปลอดภัยจากสัตว์นักล่า
เช่น หมีขั้วโลก วอลรัส และวาฬเพชฌฆาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ๖ สัปดาห์แรก

อย่างที่รู้กัน วิกฤตโลกร้อนเล่นงานขั้วโลกหนักว่าพื้นที่ใดใด
ปริมาณหิมะที่ลดลงเริ่มจำกัดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับขุดโพรงน้ำแข็งให้เหลือน้อย
ส่วนอากาศอุ่นขึ้นและฤดูใบไม้ผลิที่มาถึงเร็วขึ้น
ก็เพิ่มความเสี่ยงที่โพรงถ้ำจะถล่มลงมาก่อนลูกแมวน้ำครบกำหนดหย่านม
ทำให้มันต้องแยกจากแม่โดยยังไม่พร้อมจะใช้ชีวิตลำพัง
…นั่นหมายถึงโอกาสรอดชีวิตที่ริบหรี่ลงไปด้วย

ขณะเดียวกัน น้ำทะเลที่อุ่นขึ้นยังทำให้ปรสิตและเชื้อโรคของแมวน้ำวงแหวนเติบโตแพร่กระจายมากขึ้น
สวนทางกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของมันที่อ่อนแอลง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องของสภาวะบีบคั้น
อันเนื่องมาจากความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

…นี่จึงเป็นอีกชะตากรรมที่โหดร้ายไม่น้อยไปกว่าที่เกิดขึ้นหมีขั้วโลกเลยทีเดียว

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “Green Planet”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 308 เดือนตุลาคม 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด