My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ด้วงสนภูเขา

ใส่ความเห็น

ด้วงสนภูเขา (Mountain Pine Beetle: Dendroctonus ponderosae)


[ภาพ : Erich G. Vallery]
[ที่มา : forestryimages.org]

แมลงปีกแข็งสีดำขนาดเท่าเมล็ดข้าว
พบเฉพาะแถบตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ
ดำรงชีวิตด้วยการกินเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มของไม้สน

ด้วงสนภูเขามีวงจรชีวิตประมาณ ๑ ปี
ในช่วงเดือนกรกฎาคมตัวเต็มวัยจะพากันทิ้งต้นสนใกล้ตายที่อาศัยแหล่งอาหารมาทั้งชีวิต
อพยพไปสู่ต้นสนใหม่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วเจาะไชสร้างโพรงคดเคี้ยว ผสมพันธุ์ วางไข่ และตาย
โดยตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในลำต้นของต้นสน
กระทั่งพัฒนาเป็นดักแด้และตัวเต็มวัย

ในอดีตสภาพอากาศที่หนาวจัด
นอกจากเป็นการควบคุมประชากรด้งสวนภูเขาเนื่องจากตัวอ่อนมักแข็งตายก่อนเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย
ยังมีส่วนจำกัดขอบเขตถิ่นอาศัยไม่ให้มันรุกคืบสู่ป่าสนบนเทือกเขาสูง

แต่หลังจากติดตามศึกษาและเก็บข้อมูลนานหลายปี
ทีมนักกีฏวิทยาจากมหาวิทยาลัยมอนตานาก็สรุปว่า
ฤดูหนาวที่หดสั้นและอากาศอุ่นขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกร้อนมีส่วนกระตุ้นให้ด้วงสนภูเขาเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชหลายครั้ง โดยมีด้วงสนภูเขาเป็นตัวการสำคัญ
สร้างความเสียหายวงกว้างแก่ป่าสนบนเทือกเขาร็อกกี้อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

…นับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เป็นต้นมา สนละแวกนั้นยืนต้นตาย
กินอาณาบริเวณถึง ๑๘๑,๓๐๐ ตางรางกิโลเมตร

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “Green Planet”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 309 เดือนพฤศจิกายน 2553

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s