My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ฝากสำหรับฅนทำหนังสือ

ในโลกนี้ ไม่เคยปรากฏว่า ‘มหาเศรษฐี’ ฅนไหนที่ไม่ตาย—
ล้วนแต่ตายทั้งนั้นและไปด้วยเสื้อผ้าชุดเดียวทุกฅน
—แล้วฅนทำหนังสือจะมัวคิดเพียงหาประโยชน์อะไรกันนัก เอาเปรียบอะไรกันหนา
จะเอา ‘ผลประโยชน์’ และ ‘การได้เปรียบ’ เป็นเครื่องค้ำชีวิตไปจนสิ้นโลกกระนั้นหรือ

หนังสือต่างหากที่ยังอยู่—หนังสือต่างหากเล่าที่ไม่ตาย
แต่ถ้าฅนทำหนังสือมัวแต่นึกถึงประโยชน์ รีบร้อนทำหนังสือ
เพื่อหวังผลกำไรอย่างเดียว หนังสือออกมาชุ่ยๆ ชั่วๆ
นอกจากหนังสือนั้นจะกลายเป็นสิ่งประจานตนเองและวงศ์ตระกูล
เป็นอนุสาวรีย์ด้านลบของฅนทำหนังสือแล้ว ยังเป็นเครื่องนำทางไปสู่นรกอีกด้วย
—เพราะฅนข้างหลังจะสาปแช่งมิรู้จบรู้สิ้น
ด้วยว่าการทำหนังสือแต่ละเล่มได้กร่อนโลกลงไปไม่น้อย
ด้วยขบวนการและผลลัพธ์อันละเอียดอ่อนต่างๆ

คัดลอกมาจากบทความที่ชื่อ ฝากสำหรับฅนทำหนังสือ เขียนโดย มกุฏ อรฤดี
บทสรุปการบรรยายในการอบรม ‘วิชาหนังสือ’ สำหรับบุคคลภายนอก ครั้งที่ ๑
จัดอบรมโดย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม – เสาร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด