My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

มหาศาลของมหาสมุทร

โลกได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินตามรูปพรรณสัณฐานที่มองเห็นจากห้วงอวกาศไกลๆ
โทนสีดังกล่าวถูกกำหนดโดยน้ำเค็มในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่
ซึ่งมีขนาดพื้นที่รวม ๓๖๑ ล้านตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ ๗๐.๘ ของพื้นผิวโลก

น้ำเค็มมีปริมาตรรวมประมาณ ๑,๓๗๐ ล้านคิวบิกกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของน้ำบนโลก

แม้จะเชื่อมถึงกันทั้งหมด แต่เพื่อความสะดวกในการเรียกขานระบุตำแหน่ง
นักภูมิศาสตร์จึงแบ่งน่านน้ำเค็มออกเป็นมหาสมุทร ๕ แห่ง เรียงตามลำดับความใหญ่โตได้ดังนี้

มหาสมุทรแปซิฟิก มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยพื้นที่ ๑๕๕.๖ ล้านตารางกิโลเมตร
ใหญ่กว่าแผ่นทวีปทั้งหมดรวมกัน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕ ของพื้นที่ผิวโลก
หรือประมาณ ๑๕ เท่าของพื้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทั้งยังเป็นที่ตั้งของร่องลึกมาเรียนาที่ลึกที่สุดในโลก คือลึก ๑๐,๙๑๑ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

มหาสมุทรแอตแลนติก พื้นที่ ๗๖.๘ ล้านตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘ ของพื้นที่ผิวโลก และได้รับการเติมน้ำจืดจากแม่น้ำในปริมาณมากที่สุด
แม่น้ำสายใหญ่ๆ ที่ไหลลงมหาสมุทรแอตแลนติก ได้แก่ แม่น้ำแอมะซอน แม่น้ำมิสซิสซิปปี
แม่น้ำเซนต์ลอว์เรนซ์ แม่น้ำคองโก

มหาสมุทรอินเดีย พื้นที่ ๖๘.๖ ล้านตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔ ของพื้นที่ผิวโลก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร
อุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรอินเดียจึงสูงกว่ามหาสมุทรอื่นๆ

• ตามมาด้วยน้องใหม่ล่าสุด มหาสมุทรใต้ที่ล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกา
ซึ่งองค์การอุทกศาสตร์สากลเพิ่งให้นิยามและกำหนดขอบเขตความเป็นมหาสมุทรเมื่อปี ๒๐๐๐
ด้วยพื้นที่ ๒๐.๓ ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๔ ของพื้นที่ผิวโลก

• และสุดท้าย…มหาสมุทรอาร์กติกแถบขั้วโลกเหนือ
มีพื้นที่ ๑๔.๑ ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๘ ของพื้นที่ผิวโลก
และเป็นมหาสมุทรที่มีความลึกเฉลี่ยน้อยที่สุดเพียง ๑,๐๕๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง


[ที่มาภาพ coml.org]

มหาสมุทรเป็นบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายที่ไม่มีใครรู้แน่ว่ากี่ชนิดพันธุ์
นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลชั้นนำของโลกจึงก่อตั้งองค์กรสำรวจชีวิตทางทะเลขึ้นในปี ๒๐๐๐
หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ ๒,๗๐๐ คนจากกว่า ๘๐ ประเทศ
ร่วมมือกันสำรวจประชากรสิ่งมีชีวิตทั่วมหาสมุทรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๐ ปีเต็ม
ในที่สุดก็ตีพิมพ์และเผยแพร่รายงานฉบับแรกเมื่อต้นเดือนตุลาคม ๒๐๑๐ โดยระบุว่า…

• มนุษย์รู้จักสิ่งมีชีวิตในทะเลประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ชนิดพันธุ์
และน่าจะมีอีกราวๆ ๗๕๐,๐๐๐ ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่ถูกค้นพบ

• การสำรวจตลอดทศวรรษที่ผ่านมาทำให้พบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่มากกว่า ๖,๐๐๐ ชนิดพันธุ์
ในจำนวนนั้นมีเพียง ๑,๒๐๐ ชนิดพันธุ์ที่ผ่านการจำแนกเสร็จสมบูรณ์ตามหลักอนุกรมวิธาน

…นี้คือความมหาศาลของมหาสมุทรเพียงเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น

ที่มา : physicalgeography.net
origin.coml.org

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “ถอดรหัส”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 309 เดือนพฤศจิกายน 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด