My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ห่านแปซิฟิก

2 ความเห็น

ห่านแปซิฟิก (Pacific Brant: Branta bernicla nigricans)


[ภาพ : U.S. Geological Survey]
[ที่มา : gallery.usgs.gov]

ห่านขนาดเล็กขนสีเขม่าเข้มแซมเทาน้ำตาลบริเวณปีกและด้านข้างลำตัว
คาดด้วยแถบขาวรอบคอ อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงแถบอะแลสกา
ช่วงฤดูหนาวจะพากันบินลงใต้ระยะทางไกลหลายพันกิโลเมตร
มุ่งสู่ชายฝั่งแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ เรื่อยไปจนถึงเม็กซิโก

ทว่าพฤติกรรมการการอพยพของห่านแปซิฟิกเริ่มเปลี่ยนไป
เมื่อฤดูหนาวที่อุ่นขึ้นทำให้แผ่นน้ำแข็งปกคลุมชายทะเลแถบอะแลสกาเพียงช่วงเวลาสั้นๆ และลดน้อยลง
พวกมันจึงอยู่รอดและหากินพืชน้ำเค็มละแวกนั้นได้
เสริมด้วยปัจจัยความผันผวนของลมพายุข้ามอ่าวอะแลสกาลงใต้ที่ค่อยๆ พัดออกนอกเส้นทาง
ลดโอกาสที่ห่านแปซิฟิกจะพึ่งพาลมส่งท้ายพายุเพื่อออกสตาร์ตการบินอพยพลงทุกที

สาเหตุดังกล่าวนี้ทำให้ห่านแปซิฟิกที่เลือกปักหลักสู้หนาวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนราว ๔๐,๐๐๐ ตัว
จากไม่เกิน ๓,๐๐๐ ตัว ในช่วงสามสิบปีเศษที่ผ่านมา

การไม่บินอพยพทำให้มันประเมินช่วงเวลาผสมพันธุ์ได้ดีกว่า
นกสายพันธุ์อื่นที่บินอพยพและกลับมาไม่ทันต้นฤดูใบไม้ผลิที่อาหารอุดมสมบูรณ์
ลูกห่านที่ฟักออกจากไข่จึงรอดชีวิตมากขึ้น ทั้งยังเติบโตเร็วกว่าลูกนกชนิดอื่นๆ

สภาพที่เอื้อต่อการอยู่รอดดีเกินไปนี้กำลังจะทำให้ประชากรห่านแปซิฟิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน ๒-๓ ปีข้างหน้า
แต่หลังจากนั้นพวกมันมีความเสี่ยงสูงที่จะต้องเผชิญกับความยากลำบาก
หากแหล่งวางไข่และถิ่นอาศัยจมลงเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “Green Planet”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 310 เดือนธันวาคม 2553

Advertisements

2 thoughts on “ห่านแปซิฟิก

  1. มาอ่าน อย่างตั้งใจ