My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

Fast Clothes

“ฟาสต์โคลทส์” ใช้เรียกเครื่องแต่งกายตั้งแต่หัวจรดเท้าและตั้งแต่ชั้นในจรดชั้นนอก
ที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างเร่งรีบเพื่อให้ไล่ทันกระแสแฟชั่นที่หมุนไวและวางขายในราคาถูก
จึงต้องลดทอนทั้งคุณภาพของวัตถุดิบและความประณีตในการตัดเย็บ

ผลที่ตามมาคือเสื้อ กางเกง กระโปรง ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ ซึ่งไม่ค่อยทนทานต่อการสวมใส่
อาจยืดย้วย หลุดลุ่ย หรือขาดเป็นรูได้ง่ายกว่าปรกติ
ทว่าความบกพร่องเหล่านี้กลับไม่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจแก่ผู้ซื้อ
เพราะราคาถูกช่วยตัดทิ้งความคาดหวังเรื่องอายุการใช้งานยาวนานไปได้ง่ายดาย

บางคนมองว่าดี เพราะราคาต่อชิ้นที่ถูกลงช่วยให้จับจ่ายได้มากชิ้นขึ้น แถมยังโละทิ้งไวโดยไม่เสียดาย
แต่ในความเป็นจริง เสื้อผ้ามิใช่สินค้าที่ควรรีบใช้รีบทิ้ง
เนื่องจากทุกขั้นตอนก่อนจะมาถึงมือเราล้วนต้องใช้ทรัพยากร
ใช้พลังงานเชื้อเพลิง ใช้ไฟฟ้า แถมยังปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

การอุดหนุนฟาสต์โคลทส์และเร่งทิ้งเสื้อผ้าอายุสั้น
จึงหมายถึงความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมราคาแพงที่เราและคนรุ่นต่อไปต้องแบกรับ

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “คำเปลี่ยนโลก”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 310 เดือนธันวาคม 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด