My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

สุดขั้วที่แอนตาร์กติกา


[ภาพ : Conrad Yim]
[ที่มา : trekearth.com ]

แอนตาร์กติกา ดินแดนขั้วโลกใต้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวห่างไกลจากแผ่นดินอื่น
กว้างใหญ่เป็นอันดับ ๕ จากทั้งหมด ๗ ทวีปทั่วโลก ด้วยขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๔ ล้านตารางกิโลเมตร
ใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาประมาณ ๑.๕ เท่า ใหญ่กว่าประเทศไทย ๓๐ เท่า
โดยขอบเขตของทวีปจะขยายใหญ่ขึ้นในช่วงฤดูหนาวและหดเล็กลงในช่วงฤดูร้อน
ตามการละลายของน้ำแข็งบริเวณชายฝั่งทะเลรอบๆ ทวีป

เกือบทั้งหมดของแผ่นดินแอนตาร์กติกาถูกปกคลุมด้วยชั้นน้ำแข็งความหนาเฉลี่ย ๑,๘๒๙ เมตร
โดยส่วนที่ถูกน้ำแข็งปกคลุมหนาที่สุดอาจหนาถึง ๔,๐๐๐ เมตร
ต่างจากอาร์กติกหรือขั้วโลกเหนือที่เป็นแผ่นน้ำแข็งใหญ่ลอยอยู่กลางมหาสมุทร
น้ำแข็งนี้มีปริมาตรรวม ๒๙ ล้านคิวบิกกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของน้ำจืดทั่วโลก
หากทั้งหมดละลาย (อาจต้องใช้เวลานานถึง ๑ หมื่นปี) ระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะสูงขึ้นประมาณ ๖๑ เมตร

ทวีปแอนตาร์กติกายังได้ชื่อว่าเป็นที่สุดของโลกในอีก ๓ ประเด็น

หนึ่ง…แห้งแล้งที่สุด
เพราะปริมาณฝนหรือหิมะที่ตกลงมาน้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งน้อยกว่าเขตทะเลทราย

สอง…หนาวเย็นที่สุด
อุณหภูมิเฉลี่ยช่วงฤดูร้อน -๒๗.๕ องศาเซลเซียส ช่วงฤดูหนาว -๖๐ องศาเซลเซียส
และเคยทำสถิติอุณหภูมิต่ำสุด -๘๙.๒ องศาเซลเซียส
บันทึกได้ที่สถานีวิจัยวอสต็อก ในช่วงฤดูหนาวของปี ค.ศ. ๑๙๘๓

สาม…ความสูงเฉลี่ยมากที่สุด
ด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับภูเขาและปกคลุมด้วยชั้นน้ำแข็งหนา
ทำให้แอนตาร์กติกามีความสูงเฉลี่ย ๒,๓๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล
ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทวีปอื่นๆ
โดยจุดที่สูงที่สุดคือเมาท์วินสันหรือวินสันแมสซิฟ ๔,๘๙๒ เมตร

สภาพแวดล้อมสุดขั้วเป็นข้อจำกัดของการดำรงชีวิต ดินแดนแห่งนี้จึงไม่เคยมีมนุษย์ตั้งหลักแหล่งถาวร
ไม่ปรากฏไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม มีเพียงพืชเล็กๆ ประมาณ ๓๕๐ ชนิดพันธุ์
ส่วนใหญ่เป็นไลเคน มอส หญ้า สาหร่าย และสัตว์ที่ทนทานความหนาวเหน็บได้ดี เช่น เพนกวิน แมวน้ำ

ปัจจุบันมีสถานีวิจัยราว ๖๐ แห่งจากมากกว่า ๒๐ ประเทศตั้งกระจายอยู่ทั่วแอนตาร์กติกา
นักวิจัยนับพันคนยังคงเดินหน้าไขความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งของดินแดนที่อากาศแปรปรวน
ขณะที่นักท่องเที่ยวก็เดินทางไปสัมผัสขั้วโลกใต้กันมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงเกือบ ๓๐,๐๐๐ คนต่อปี

แม้จะอยู่ไกลสุดถึงขั้วโลกใต้ก็หนีไม่พ้นสภาวะโลกร้อน
การศึกษาข้อมูลย้อนหลังพบว่า ตลอดระยะเวลา ๕๐ ปีที่ผ่านมา
อุณหภูมิเฉลี่ยของแอนตาร์กติกาสูงขึ้นเกือบ ๒.๕ องศาเซลเซียส
จึงติดอันดับต้นๆ ของดินแดนที่มีความเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกัน

ที่มา : http://www.antarctica.gov.au
http://www.coolantarctica.com

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “ถอดรหัส”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 310 เดือนธันวาคม 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด