My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

วัวมัสก์

1 ความเห็น

วัวมัสก์ (Musk Ox: Ovibos moschatus)

เรียกว่าวัว แต่ความจริงเป็นสัตว์ในตระกูลใกล้เคียงกับแกะและแพะ
เป็นหนึ่งในสัตว์ใหญ่ไม่กี่ชนิดที่สามารถอาศัยอยู่ในดินแดนอาร์กติกได้ตลอดทั้งปี
ด้วยมีขนชั้นนอกหยาบหนายาวเรี่ยพื้นช่วยป้องกันหิมะและฝน
เสริมด้วยขนนุ่มสีน้ำตาลชั้นในคอยรักษาความอบอุ่นให้ร่างกาย

ในฤดูร้อนฝูงวัวมัสก์จะตระเวนหากินแถบพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำ
เมื่อเข้าฤดูหนาวพวกมันจะอพยพขึ้นสู่ที่ราบสูงหรือแนวเขาลาดชันที่ลมแรง ไม่มีหิมะสะสมเป็นชั้นหนา
ทำให้แทะเล็มมอสและไลเคนตามพื้นได้สะดวก

ช่วงศตวรรษ ๑๘๐๐ – ๑๙๐๐ ความนิยมล่าวัวมัสก์แพร่ไปทั่วแถบอะแลสกา ยุโรปตอนเหนือ และไซบีเรีย
เหลือเพียงกรีนแลนด์และทางเหนือของแคนาดาเท่านั้นที่ยังมีวัวมัสก์ชุกชุม
แม้ภายหลังจะมีการออกกฎหมายห้ามล่าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ แต่ก็ไม่อาจฟื้นฟูประชากรวัวมัสก์ได้ไม่มากนัก

วันนี้พวกมันโดนคุกคามอีกระลอกจากสภาวะโลกร้อน อากาศแถบอาร์กติกแปรปรวนบ่อยขึ้น
หิมะที่ตกหนัก ยังจะฝนเเยือกแข็ง (freezing rain)
ซึ่งเมื่อไหลซึมชั้นหิมะลงไปจะจับตัวเป็นแผ่นน้ำแข็งหนาคลุมทับแหล่งอาหารสำคัญของวัวมัสก์
ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ สภาวะดังกล่าวทำให้วัวมัสก์อดตายไปแล้วประมาณ ๒ หมื่นตัว

ขณะเดียวกันฤดูร้อนที่อุ่นขึ้นรวดเร็วและยาวนานกว่าเดิม
ทำให้ทากไม่มีเปลือกซึ่งเป็นพาหะของพยาธิปอดสามารถอยู่รอดได้นานขึ้น
ความเสี่ยงที่วัวมัสค์จะรับตัวอ่อนพยาธิปอดในระยะติดต่อซึ่งมากับทาก
ที่ปะปนอยู่ในอาหารของพวกมันจึงมากขึ้นตามไปด้วย
…และเมื่อพวกมันอ่อนแอ ก็จะพลาดท่าตกเป็นอาหารของหมีกริซลีได้ง่ายขึ้นด้วย

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “Green Planet”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 311 เดือนมกราคม 2554

One thought on “วัวมัสก์