My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

วอลรัสแปซิฟิก

วอลรัสแปซิฟิก (Pacific Walrus: Odobenus rosmarus divergens)


[ภาพ : Brendan Smith]
[ที่มา : aprn.org]

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยรวมกันเป็นฝูงใหญ่ในดินแดนอาร์กติก
ลักษณะเด่นคือเขี้ยวคู่ยาวและลำตัวขนาดยักษ์ ซึ่งเมื่อโตเต็มที่อาจหนักราว ๑.๖-๑.๙ ตัน

ด้วยเหตุที่พวกมันไม่อาจว่ายน้ำระยะทางไกลๆ ได้ต่อเนื่อง
ความอยู่รอดของวอลรัสแปซิฟิกจึงขึ้นอยู่กับน้ำแข็งทะเลเช่นเดียวกับหมีขั้วโลก
กล่าวคือช่วงฤดูหนาวพวกมันจะพึ่งพาน้ำแข็งทะเลในทะเลแบริงเป็นที่หาคู่และสืบพันธุ์
ขณะที่ช่วงฤดูร้อนก็อาศัยน้ำแข็งทะเลแถบทะเลชุกชีเป็นแหล่งพักพิงยามต้องอพยพขึ้นเหนือ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่แม่วอลรัสแปซิฟิกดำน้ำงมหาอาหารยังก้นทะเล
ลูกวอลรัสแปซิฟิกช่วงอายุ ๒-๓ ปีที่ต้องตามติดแม่ก็จะนอนรอบนน้ำแข็งทะเลได้อย่างปลอดภัย

ทว่าภาวะโลกร้อนกำลังเร่งให้น้ำแข็งทะเลละลายเร็วขึ้น ทะเลชุกชีที่ปราศจากแหล่งพักพิง
ทำให้แม่วอลรัสแปซิฟิกต้องละทิ้งแหล่งอาหารกลางทะเลว่ายน้ำจนถึงแผ่นดินชายฝั่ง
วอลรัสแปซิฟิกวัยอ่อนหลายตัวพลัดหลงกับแม่หรือจมน้ำตายเพราะความเหนื่อยล้า
ถึงอย่างนั้นตัวที่รอดมาได้ก็ยังเสี่ยงต่อสัตว์ผู้ล่า
ไม่ก็โดนเหยียบตายในช่วงชุลมุนหนีลงน้ำเมื่อมนุษย์หรือสัตว์ผู้ล่าบุกรุกฝูงวอลรัสแปซิฟิก

แต่ที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นคือ น้ำแข็งทะเลมีส่วนสำคัญในการกำหนดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร
เมื่อมันละลายอย่างช้าๆ ก็จะเติมธาตุอาหารลงสู่น้ำเค็มเบื้องล่างทีละน้อย
ช่วยเพิ่มปริมาณแพลงก์ตอนพืชซึ่งเป็นต้นทางของห่วงโซ่อาหารอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ทะเลชุกชุมด้วยหอยและปูที่วอลรัสแปซิฟิกโปรดปราน

ตรงกันข้าม น้ำแข็งทะเลที่ละลายอย่างรวดเร็วทำให้การเพิ่มปริมาณของแพลงก์ตอนพืชขาดช่วง
สัตว์เล็กที่หากินบริเวณหน้าดินก็จะลดจำนวนลง หากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างถาวร
ย่อมสร้างความสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ต่อการดำรงชีพของวอลรัสแปซิฟิกอย่างแน่นอน

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “Green Planet”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 313 เดือนมีนาคม 2554

การแสดงความเห็นถูกปิด