My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

Landshare…แบ่งปันผืนดินเหงา[ที่มาภาพ landshare.net]

แลนด์แชร์ (Landshare) เป็นแคมเปญรณรงค์สิ่งแวดล้อมที่ก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ 6 ปีที่แล้ว
ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป แนวคิดของมันเรียบง่ายและทำได้จริง
ด้วยการเชื่อมโยงคนสองกลุ่มเข้าด้วยกัน

กลุ่มแรกคือคนเมืองที่คันมืออยากผลิตอาหารด้วยตนเอง แต่ขาดแคลนผืนดิน
กลุ่มหลังคือเจ้าของที่ดินว่างเปล่าซึ่งปล่อยรกร้างไม่ได้ใช้งาน
ทว่าเต็มใจเปิดบ้านให้คนกลุ่มแรกเข้าไปใช้ประโยชน์กันฟรีๆ ไม่มีเก็บค่าเช่า

ภายใต้เงื่อนไข…จะปลูกผัก ปลูกผลไม้ เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ หรือเลี้ยงผึ้งก็ได้
แต่ต้องเป็นเกษตรกรรมสเกลเล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เน้นการบริโภคในครัวเรือนหรือแจกจ่ายสู่เพื่อนบ้าน มากกว่าเพื่อค้าขายผลผลิตในเชิงพาณิชย์
โดยไม่ลืมแบ่งผลผลิตคืนกำไรให้เจ้าของที่ดินใจดีในปริมาณที่เหมาะสม

ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อมีอาหารกินอิ่มท้องเท่านั้น
แต่ยังย่นระยะการเดินทางของอาหารจากแปลงปลูกหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ถึงโต๊ะอาหารให้สั้นลง
ซึ่งหมายถึงการลดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและประหยัดรอยตีนคาร์บอนด้วยนะ

ขณะเดียวกัน การพบปะพูดคุยและทำกิจกรรมผลิตอาหารร่วมกัน
ก็ช่วยฟื้นสายสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนให้กลับคืนมาคึกคักอีกครั้ง
…งานนี้หายเหงากันถ้วนหน้าทั้งผืนดินและผู้คนเลยเชียว

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “NEIGHBOURS MATTERS”
นิตยสาร IMAGE ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2555

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด