My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


รวมพลเศษอาหารกลับบ้านเก่า


[ที่มาภาพ au.news.yahoo.com]
1.
“พวกเราเป็นเหมือนโรบินฮู้ดเศษอาหาร”
คำพูดนี้กล่าวโดยชายวัย 40 ปี เขาชื่อ เจเรมี่ โบรซอว์สกี้ (Jeremy Brosowsky)
ผู้ก่อตั้ง “คอมโพสต์ แค็ป” (Compost Cab)

คอมโพสต์ แค็ป เริ่มนับหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคม 2010
ในฐานะธุรกิจขนาดเล็กซึ่งรับจัดเก็บรวบรวมเศษอาหาร
จากบ้านพักของกลุ่มชาวเมืองที่เต็มใจจ่ายค่าบริการในสนนราคาสัปดาห์ละ 8 ดอลลาร์สหรัฐฯ
และจากภาคเอกชนอื่นๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ธุรกิจจัดเลี้ยง ฯลฯ (ไม่เปิดเผยอัตราค่าบริการ)
แล้วขนส่งระยะใกล้ๆ ต่อไปยังแหล่งผลิตอาหารในเขตเมือง
ที่เรียกว่า “ซิตี้ ฟาร์ม” (City Farm) หรือ “เออร์เบิน ฟาร์ม” (Urban Farm) ทั้งหลายแหล่
โดยมอบให้เกษตรกรใช้เป็นวัตถุดิบหมักปุ๋ยอินทรีย์เพื่อบำรุงความอุดมสมบูรณ์ดินกันแบบฟรีๆ
อ่านเพิ่มเติม