My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


ผลพวงจากสีเขียวกลางทะเลทราย


[ที่มาภาพ nasa.gov]

การปลูกพืชอาหารในดินแดนทะเลทรายเคยสร้างความฮือฮา
ในมุมมองที่ว่า มนุษย์สามารถเอาชนะขีดจำกัดทางธรรมชาติได้เป็นผลสำเร็จ

แต่มาถึงวันนี้มันกลับส่อเค้าความไม่ยั่งยืนชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อองค์การนาซ่าเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณทะเลทรายซีเรีย
โดยเปรียบเทียบให้เห็นการขยายตัวพรึ่บพรั่บของร่องรอยสีเขียวๆ
บนพื้นที่สีน้ำตาลของประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม