My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


ปรับความเข้าใจในเรื่องหวานๆ


[ที่มาภาพ biggmotivation.com]

หลายคนปฏิเสธน้ำตาลทรายขาว
เพราะนึกว่ากระบวนการดึงสีน้ำตาลตุ่นๆ ตามธรรมชาติทิ้งไปนั้นต้องพึ่งพาสารเคมีอันตราย
แถมบางคนยังคิดเตลิดไปไกลถึงขนาดเข้าใจผิดว่า
การฟอกขาวน้ำตาลทรายใช้กรรมวิธีและใช้สารเคมีเหมือนการทำผงซักฟอกให้ขาว
ทั้งที่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้นเลย
อ่านเพิ่มเติม