My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


1 ความเห็น

“ทิชชู” กับเรื่องต้องรู้ก่อนเลือกใช้


[ที่มาภาพ freeppt.net]

วันนี้ทิชชูกลายเป็นหนึ่งในสิ่งของคู่กายพวกเราไปแล้ว
มันมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยในฐานะตัวช่วยสร้างสุขอนามัยส่วนบุคคล
ด้วยการทำหน้าที่เช็ดซับปฏิกูลต่างๆ ที่ร่างกายขับออกมา

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
การใช้ทิชชูเช็ดน้ำมูกแล้วทิ้งลงถังขยะซึ่งปิดมิดชิดช่วยลดโอกาสแพร่กระจายเชื้อโรค
ได้มากกว่าการใช้ผ้าเช็ดหน้าหนึ่งผืนซ้ำไปซ้ำมาในรอบวันด้วยซ้ำ
อ่านเพิ่มเติม